Hội thảo về e-marketing, mạng xã hội và Metrics Performance

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hội thảo về e-marketing, mạng xã hội và Metrics Performance

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

mục tiêu

Hiểu được những lợi thế của chiến lược tiếp thị kỹ thuật số để trao quyền cho các mục tiêu kinh doanh thông qua công nghệ thông tin, áp dụng các công cụ và phương pháp tiên tiến.


Lợi ích của chương trình

 • Bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ, chẳng hạn như Google AdWords, SEO và Google Analytics, để đo lường kết quả của hai chiến dịch sẽ được thiết kế trong hội thảo.
 • Bạn sẽ có được năng lực trong việc quản lý các cộng đồng truyền thông xã hội.
 • Bạn sẽ trao đổi kinh nghiệm giữa những người tham gia khác của hội thảo.


Đạo diễn

Doanh nhân, giám đốc và người quản lý nhằm mục đích đẩy nhanh kiến ​​thức của họ về môi trường kỹ thuật số và khám phá khả năng thích ứng với công ty của bạn với công việc kinh doanh kỹ thuật số.


Nội dung của chương trình

Hội thảo về Tiếp thị điện tử, Mạng xã hội và Chỉ số hiệu suất bao gồm hai mô-đun, tổng cộng 40 giờ học.

Module 1. Tiềm năng trong việc định vị Internet và Web (16 giờ)

 • Các yếu tố có trong các chiến dịch tiếp thị internet
 • Tối ưu hóa các trang web để bản địa hóa công cụ tìm kiếm
 • Bài tập tích hợp: tạo chiến dịch định vị trang web và tìm hiểu cách đo lường kết quả của bạn

Mô-đun 2. Nội dung, Tiếp thị hiệu suất và Chiến lược kỹ thuật số (24 giờ)

 • Tiếp thị nội dung
 • Tiếp thị hiệu suất
 • Các thành phần của UX
 • Sử dụng mạng xã hội
 • Nhóm làm việc trong phương tiện truyền thông xã hội mới
 • Tạo chiến lược chiến dịch và sử dụng nội dung
 • Công cụ đo lường trong mạng xã hội

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Tây Ban Nha


Cập nhật lần cuối October 28, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 21, 2019
Tháng 4 22, 2019
Duration
Thời hạn
40 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
19,400 MXN
Locations
Mexico - Santa Fe, New Mexico
Ngày bắt đầu : Tháng 4 22, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Monterrey, Nuevo Leon
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 6, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Santiago de Querétaro, Querétaro
Ngày bắt đầu : Tháng 2 21, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Buenavista, State of Mexico
Ngày bắt đầu : Tháng Sáu 29, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 21, 2019
Mexico - Santiago de Querétaro, Querétaro
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 4 22, 2019
Mexico - Santa Fe, New Mexico
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Sáu 29, 2019
Mexico - Buenavista, State of Mexico
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Bảy 6, 2019
Mexico - Monterrey, Nuevo Leon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ