Hai năm một cấp

Chung

Chương trình mô tả

1

Hiện có hơn 130 sinh viên theo hình thức thứ sáu, phần lớn trong số đó đang dùng ba hoặc bốn A-Levels trên một chương trình hai năm của AS và A2. Entry là phụ thuộc vào lớp GCSE đạt yêu cầu thường bao gồm một phạm vi của A *, A, B và lớp C cùng với một tài liệu tham khảo tốt từ các trường học trước đây.

Nếu bạn đã nghiên cứu AS Levels ở nơi khác và muốn cùng chúng tôi cho Levels A2, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất của chúng tôi về những khóa học để dùng. Đôi khi bạn có thể cần phải chuyển hội đồng thi. Đây thường là một nhiệm vụ dễ dàng và chúng tôi có thể tư vấn cho bạn thêm về vấn đề này. Các trường đại học có kinh nghiệm trong việc giúp thành công chuyển tiếp sinh viên vào năm thứ sáu trên.

3

Đối với một số sinh viên quốc tế có kỹ năng tiếng Anh được đánh giá là không hoàn toàn ở mức độ cần thiết để thực hiện các Chương trình A-level hai năm, một tùy chọn A-Level ba năm hiện đang có sẵn. Điều này được thực hiện với tốc độ hơi chậm hơn các chương trình hai năm truyền thống.

Đối tượng

 • nghệ thuật và Thiết kế
 • sinh học
 • kinh doanh
 • hóa học
 • kinh tế
 • Tiếng Anh
 • địa lý
 • lịch sử
 • Toán và môn Toán tiếp
 • Ngôn ngữ hiện đại
 • Philosophy
 • PHOTOGRAPHY
 • Vật lý học
 • tâm lý

Một năm học lại Intensive A-Levels

2

Khoảng 25 học sinh được ghi danh vào chương trình này là phù hợp cho những học sinh đã lấy họ A-Levels trước nhưng muốn thi lại để cải thiện điểm số của họ để có được vào các khóa học mức độ cạnh tranh.

Có thể là một số sinh viên có thể muốn để mất một chủ đề mới trong một năm như là một phần của chương trình này và trưởng thành sinh viên có thể muốn đưa A-Levels từ đầu trong một năm.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

We are a non-selective, co-educational, independent college in the heart of Manchester city centre. Most of our 220 students study A-levels, GCSEs or on our International Foundation Programme. In our ... Đọc thêm

We are a non-selective, co-educational, independent college in the heart of Manchester city centre. Most of our 220 students study A-levels, GCSEs or on our International Foundation Programme. In our friendly, safe, supportive environment students achieve their goals and successfully move on to their chosen university. Đọc ít hơn