Read the Official Description

mục tiêu

Biết và tìm hiểu triết lý của TPM, các kết quả có thể đạt được và quá trình thực hiện các trụ cột cơ bản của TPM thông qua quá trình Hands On.


Lợi ích của chương trình

 • Bạn sẽ tạo ra sự thay đổi trong tổ chức của mình thông qua việc thực hiện TPM, đạt được các kết quả sau: tăng năng suất, hiệu quả (OEE), tăng sản lượng, giảm chi phí lên tới 30%, giảm khuyết tật chất lượng lên tới 90% , giảm khiếu nại của khách hàng lên đến 75% và loại bỏ tai nạn.


Đạo diễn

Tổng giám đốc, quản lý và giám sát sản xuất, bảo trì, chất lượng và kỹ thuật.


Nội dung của chương trình

Hội thảo TPM Hands On: Bảo trì tự động và dự kiến ​​bao gồm một mô-đun, tổng cộng 40 giờ học, bao gồm 2 giờ cố vấn và 1 giờ kiểm tra.

Module 1. TPM Hands On: Bảo trì tự động và theo kế hoạch (40 giờ)

 • Kỹ thuật sản xuất đẳng cấp thế giới.
 • TPM là gì?
 • Các yếu tố thành công cho việc thực hiện TPM.
 • Tích hợp các trụ cột và các phòng ban.
 • Phạm vi (câu chuyện thành công: địa phương và khu vực).
 • Quy trình thực hiện
 • Bảo trì tự động: bước 1.
 • Mục đích bảo trì tự động.
 • Kết quả bảo dưỡng tự động.
 • Các bước bảo dưỡng tự động.
 • Bước 1: dọn dẹp để kiểm tra.
 • Bảo trì theo kế hoạch
 • Kết quả bảo trì đã được lên kế hoạch.
 • Các bước bảo trì đã được lên kế hoạch.
 • Các bước 1 và 2 bảo trì theo kế hoạch.
 • Bảo trì tự động: bước 2.
 • Tổng TPM.
 • Mục đích của bước 2 về bảo trì tự động.
 • Kết quả của bước 2 về bảo trì tự động.
 • Quy trình thực hiện
 • Bước 2: nguồn ô nhiễm và khu vực tiếp cận khó khăn (bàn tay).
 • Các cơ sở kiểm soát quá trình.
 • Định nghĩa các điểm kiểm soát.
 • Định nghĩa giới hạn kiểm soát.
 • Sử dụng các điều khiển trực quan (chế tạo trực quan).
 • Cố vấn / Kiểm toán
 • Thực hiện phương pháp trong mô hình thí điểm được xác định trước đó
 • Nghiên cứu quá trình thực hiện trên sàn và kết quả đạt được
Program taught in:
Người Tây Ban Nha

See 128 more programs offered by Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Last updated October 26, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 3 22, 2019
Tháng 12 2019
Duration
40 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
20,800 MXN
By locations
By date
Start Date
Tháng 3 22, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 12 2019
Application deadline

Tháng 3 22, 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 12 2019