ICAO sang khóa chuyển đổi EASA

Olympus Aviation Academy

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

ICAO sang khóa chuyển đổi EASA

Olympus Aviation Academy

Sinh viên cho khóa học này phải có giấy phép lái xe.

Yêu cầu Trước:

 • CPAO / IR / MEP hợp lệ của ICAO
 • Giấy chứng nhận EASA Medical (lớp 1)
 • Ít nhất một chuyến đi trong nước X 300 NM

Đào tạo lý thuyết / chương trình học qua điện tử cho CPL / ATPL được cấp phép:

 • Nâng cao chương trình trực tuyến điện tử thông qua trang web của OAA
 • 13500 câu hỏi cho 14 chủ đề của sách Oxford
 • 56 bài kiểm tra tiến độ được chọn bởi chương trình tự động theo các bài kiểm tra của HCAA
 • 14 bài kiểm tra cuối cùng
 • một tiến trình kiểm tra bằng với thời gian đọc 12 giờ
 • Thời gian đọc 650 giờ min
 • Các buổi tư nhân với giảng viên cơ bản của chúng tôi
 • 65 giờ kiểm tra tiến độ theo các hướng dẫn huấn luyện OAA
 • Giấy chứng nhận cuối cùng của OAA
 • Các kỳ thi HCAA

Thời gian / Chi phí của e-DL: theo EASA khoảng cách học tối thiểu là 3 tháng / 2500 € flight training

Lý thuyết ATPL bao gồm 14 chủ đề phù hợp với Phần FCL.

Lý thuyết ATPL bao gồm 14 chủ đề.

 • Luật hàng không
 • Máy bay Kiến thức tổng quát, khung máy bay, hệ thống, nhà máy điện
 • Máy bay Kiến thức tổng quát, dụng cụ, Điện tử
 • Hiệu suất và Quy trình bay, Khối lượng và Sự cân bằng
 • Hiệu suất
 • Lập kế hoạch và giám sát chuyến bay
 • Hiệu suất và Hạn chế của Con người
 • Khí tượng học
 • Điều hướng chung
 • Điều hướng vô tuyến
 • Thủ tục hoạt động
 • Nguyên tắc bay
 • Truyền thông VFR
 • IFR Communications

Sau khi vượt qua lý thuyết ATPL khóa học tiếp theo là:

Đào tạo Chuyến bay:

 • 10 giờ một động cơ
 • 5 giờ Công suất nhiều động cơ
 • Máy đa Thời gian 10 tiếng (F / S)

Thời lượng / chi phí: 10 ngày / 7700 €

ATPL có hiệu lực Giấy phép, hơn 1500 giờ: Không cần khóa đào tạo bay, chỉ F / S với EASA TRE

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối February 27, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
10,200 EUR
Locations
Hy Lạp - Thessaloniki, Thessaloniki
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hy Lạp - Thessaloniki, Thessaloniki
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ