IELTS

London, Torbay, Cape Town

IELTS là viết tắt của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế và được các trường đại học trên thế giới sử dụng để đánh giá mức độ ngôn ngữ của người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ.

Đây là một yêu cầu thiết yếu cho các trường đại học nói tiếng Anh và đó là một bằng cấp quốc tế được công nhận bởi hơn 9000 tổ chức trên khắp thế giới.

Ở đây tại LAL chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị kỳ thi IELTS và giúp bạn có được con đường đúng để đạt được một nền giáo dục đại học ở Anh. Chúng tôi đã có kinh nghiệm giáo viên, những người đã dành nhiều năm giảng dạy các lớp thi IELTS, một loạt các nguồn lực và một môi trường học tập thân thiện và hỗ trợ. Giáo viên của chúng tôi hiểu những gì mà các chuyên viên kiểm tra IELTS đang tìm kiếm và có thể cung cấp cho bạn các mẹo và chiến lược để tối đa hóa cơ hội đạt được điểm số tốt của bạn.

Khóa học tập trung nâng cao kỹ năng của bạn trong tất cả các lĩnh vực tiếng Anh, bao gồm khả năng tổ chức và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Các bài học là tham gia, giải trí, có cấu trúc tốt và dựa trên nhiều hoạt động, phục vụ cho một loạt các phong cách học tập.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại LAL Language Centres »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 - 52 tuần
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ