Iata văn bằng quốc tế về du lịch và du lịch

Chung

Chương trình mô tả

Nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành Hàng không, Du lịch & Du lịch, để hiểu được vai trò của Hệ thống Phân phối toàn cầu, đây là một công cụ mở mắt.

Ai cần Chương trình

 • Sinh viên muốn có nghề trong ngành du lịch
 • Tư vấn du lịch nhỏ
 • Nhân viên hàng không
 • Các nhà khai thác du lịch thường xuyên làm việc với các đại lý du lịch

Kết quả học tập

 • Thực hiện sắp xếp và đặt chỗ du lịch thích hợp
 • Tính và báo giá vé máy bay thích hợp
 • Hoàn thành các tài liệu du lịch quốc tế phù hợp với các quy tắc và thủ tục IATA áp dụng
 • Trở thành công ty hàng đầu về triển khai thực hiện toàn cầu về vé điện tử năm 2007
 • Trả lời các truy vấn của khách hàng, báo giá và bán sản phẩm du lịch
 • Hiểu được vai trò của công nghệ thông tin - Hệ thống phân phối toàn cầu và Internet

Nội dung chương trình

 • Môi trường: Công nghiệp du lịch và Du lịch chuyên nghiệp, Địa lý trong Quy hoạch Du lịch 1, Thủ tục Du lịch
 • Sản phẩm: Vận tải đường bộ - Đường sắt 1, Vận tải đường biển - Phà, Giao thông đường bộ - Ô tô và Người cắm trại, Gói du lịch 1, Khách sạn, Vận tải hàng không cần thiết
 • Các dịch vụ hỗ trợ: Dịch vụ khách hàng, Công nghệ trong ngành Du lịch 1
 • Giá vé và vé máy bay : Giá vé và vé máy bay
 • Các công cụ đặt phòng điện tử của GDS: Đào tạo hệ thống phân phối toàn cầu. Chọn giữa Amadeus, Galileo, Saber hoặc Abacus
Cập nhật lần cuối Tháng 7 2017

Giới thiệu về trường

Zabeel International Institute of Management & Technology established in 1988 is a leading Executive Educational and Professional Training Centre in UAE with ten branches across the country.

Zabeel International Institute of Management & Technology established in 1988 is a leading Executive Educational and Professional Training Centre in UAE with ten branches across the country. Đọc ít hơn