Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Welcome to Hennepin Technical College (HTC). You have chosen one of Minnesota’s most affordable academic institutions that is changing the face of the workforce and economy. Students have access to ex ... Đọc thêm

Welcome to Hennepin Technical College (HTC). You have chosen one of Minnesota’s most affordable academic institutions that is changing the face of the workforce and economy. Students have access to excellent academic programs that prepare them for in-demand and high-paying employment possibilities. In addition to general education and Minnesota Transfer Curriculum (MnTC), HTC offers degrees in over 45 programs such as manufacturing & engineering technology, practical nursing, dental assistant, and law enforcement. Our technical education programs create long-term career opportunities. Classes are offered both day and evening at the Brooklyn Park and Eden Prairie campuses in addition to our virtual education programs. The quality of the education at HTC is enriched by its faculty who are experts in their fields. HTC services a growing diverse student population in a caring environment. HTC is a place where staff and faculty know your name, speak to you in the hallway, and most of all, care about you and your success. Đọc ít hơn
Brooklyn Park
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.