Kế toán, Liên kết Nghiên cứu Nghề nghiệp (AOS)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Los Angeles Pacific College (LAPC), 3325 Wilshire Blvd. Suite 550, Los Angeles, CA 90010, was incorporated in 1993. Since 2004, the institution has been an S Corporation and operating under the legal ... Đọc thêm

Los Angeles Pacific College (LAPC), 3325 Wilshire Blvd. Suite 550, Los Angeles, CA 90010, was incorporated in 1993. Since 2004, the institution has been an S Corporation and operating under the legal name, Los Angeles Pacific College. LAPC received approval to operate as a degree-granting institution under the California State Bureau for Private Postsecondary Education (BPPE) pursuant to Section 94900 of the California Education Code. This institution is a private institution approved to operate by the California Bureau for Private Postsecondary Education. Approval to operate means the institution is compliant with the minimum standards contained in the California Private Postsecondary Education Act of 2009 (as amended) and Division 7.5 of Title 5 of the California Code of Regulations. LAPC continues to modify and improve its curriculum to meet the changing needs of potential students and employers. By fostering their development of skills, LAPC prepares its students to meet the needs of American businesses and industries where they can benefit others as well as themselves. Đọc ít hơn
Los Angeles
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.