Read the Official Description

Liên kết Khoa học ứng dụng trong nghệ thuật nấu ăn


Chương trình này đã khiến cho cầu chì nghệ thuật và khoa học nấu ăn với một giới thiệu về hoạt động quản lý kinh doanh quan trọng. Trong quá trình 6/4, học sinh được đào tạo nghiêm ngặt ẩm thực, kỹ năng lãnh đạo và thái độ tích cực hợp tác cần thiết để nổi trội trong thế giới dịch vụ thực phẩm.

&nbsp

Tại Kendall, chúng tôi bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản, sau đó kết hợp các kỹ thuật tiên tiến và kỹ năng ẩm thực. Học sinh luyện tập những gì đã học trong môi trường thế giới thực bên ngoài lớp học, bao gồm ba nhà hàng Kendall và thông qua thực tập bắt buộc. Chương trình này cũng đòi hỏi phải hoàn thành các môn học giáo dục phổ thông, bao gồm cả thành phần, ngoại ngữ, hiểu biết về máy vi tính và nhân văn.

&nbsp


Chương trình chi phí


Các chi phí của chương trình là các chi phí trung bình ước tính trong khoảng thời gian của chương trình, không bao gồm bất kỳ học bổng, giảm học phí, dành cho học sinh hoàn tất chương trình về thời gian. Những chi phí này có thể khác nhau dựa trên số lượng của các khoản tín dụng. Thông thường, học phí và lệ phí có thể thay đổi hàng năm.


Học phí và lệ phí $ 53.772

Sách và Thiết bị $ 2.801

Phòng * và Ban N / A

&nbsp

* Kendall cung cấp một lựa chọn nhà ở cho sinh viên của mình không được phản ánh. 

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by Kendall College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date