kết hợp của khoa học ứng dụng trong nghệ thuật ẩm thực

Kendall College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

kết hợp của khoa học ứng dụng trong nghệ thuật ẩm thực

Kendall College

Liên kết Khoa học ứng dụng trong nghệ thuật nấu ăn


Chương trình này đã khiến cho cầu chì nghệ thuật và khoa học nấu ăn với một giới thiệu về hoạt động quản lý kinh doanh quan trọng. Trong quá trình 6/4, học sinh được đào tạo nghiêm ngặt ẩm thực, kỹ năng lãnh đạo và thái độ tích cực hợp tác cần thiết để nổi trội trong thế giới dịch vụ thực phẩm.

&nbsp

Tại Kendall, chúng tôi bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản, sau đó kết hợp các kỹ thuật tiên tiến và kỹ năng ẩm thực. Học sinh luyện tập những gì đã học trong môi trường thế giới thực bên ngoài lớp học, bao gồm ba nhà hàng Kendall và thông qua thực tập bắt buộc. Chương trình này cũng đòi hỏi phải hoàn thành các môn học giáo dục phổ thông, bao gồm cả thành phần, ngoại ngữ, hiểu biết về máy vi tính và nhân văn.

&nbsp


Chương trình chi phí


Các chi phí của chương trình là các chi phí trung bình ước tính trong khoảng thời gian của chương trình, không bao gồm bất kỳ học bổng, giảm học phí, dành cho học sinh hoàn tất chương trình về thời gian. Những chi phí này có thể khác nhau dựa trên số lượng của các khoản tín dụng. Thông thường, học phí và lệ phí có thể thay đổi hàng năm.


Học phí và lệ phí $ 53.772

Sách và Thiết bị $ 2.801

Phòng * và Ban N / A

&nbsp

* Kendall cung cấp một lựa chọn nhà ở cho sinh viên của mình không được phản ánh. 

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Chicago, Illinois
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Leura, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Leura, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Chicago, Illinois
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ