Kết hợp của nghệ thuật: âm nhạc

Citrus College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Kết hợp của nghệ thuật: âm nhạc

Citrus College

Mức độ này cung cấp cho sinh viên một nền tảng âm nhạc cơ bản, bao gồm cả lý thuyết âm nhạc, lịch sử, thô sơ năng lực piano, hiệu suất và kỹ thuật / ứng dụng.

Mức độ này đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu giáo dục và trình độ Citrus College chung kết hợp với hoàn thành (điểm "C" trở lên) trong những yêu cầu quan trọng.

AA Bằng Cấp Sinh viên Kết quả học tập

Học sinh hoàn thành Bằng Âm nhạc AA sẽ:

  1. Thể hiện một kiến ​​thức nền tảng về lý thuyết âm nhạc.
  2. Thể hiện một trình độ sơ đẳng về piano.
  3. Hiển thị trình độ cơ bản trong kỹ thuật hoặc phong cách cụ, thanh nhạc, hoặc sáng tạo cụ thể.
  4. Quan điểm triển lãm về các thành phần lịch sử và phong cách âm nhạc và văn học âm nhạc.
  5. Chứng tỏ khả năng về kỹ năng hoạt động và khả năng.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Los Angeles, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Los Angeles, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ