Liên kết Bằng cấp Nghệ thuật Quản trị Kinh doanh - Kinh doanh quốc tế

Phó trú Richfield của trường Cao đẳng Nghệ thuật trong quản trị kinh doanh với tùy chọn trong chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế cung cấp một nền tảng vững chắc các môn học trong quản lý, truyền thông doanh nghiệp và thực hành, quản lý thông tin, và đạo đức kinh doanh với một chuyên ngành kinh doanh quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình học cách hiểu và thực hiện chức năng kinh doanh khác nhau trong doanh nghiệp với sự hiện diện trong thị trường quốc tế và giao dịch. Các sinh viên tốt nghiệp có kiến ​​thức tuyệt vời về thông lệ quốc tế kinh doanh, hoạt động, giao dịch và quản lý.

Yêu cầu nhập học

1. Hoàn thành, trình, phê duyệt mẫu đơn và các tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả việc thanh toán chi phí cần thiết.

2.Sở hữu một bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Nộp bảng điểm trung học chính thức từ một nhà nước trung học đã được phê duyệt hoặc tương đương. Bằng tốt nghiệp trung học kiếm được ngoài nước Mỹ phải được thẩm định và phê duyệt tuyển sinh của trường Cao đẳng Richfield
Văn phòng trước khi nhập bất kỳ chương trình.

3. Thông thạo tiếng Anh chứng minh bằng một trong các cách sau:

một. 70% hoặc đi qua điểm số trên trên Richfield đại học trình độ tiếng Anh thi (RCEPE), hoặc

b. Một số điểm từ 600 trở lên trên giấy - based Test tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL), tương ứng với số điểm là 100 hoặc cao hơn trên internet dựa trên (iBT), hoặc

c. Tốt nghiệp trung học hoặc ít nhất là một (1) năm học đại học tại một cơ sở với tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính thức của nó.

Kết hợp của nghệ thuật trong quản trị kinh doanh Với tùy chọn trong Bằng cấp Chương trình Kế toán chỉ chấp nhận những sinh viên đã tốt nghiệp từ một trường trung học và không chấp nhận bất cứ học sinh dựa trên khả năng đem lại lợi ích như được mô tả trong § 94904 của California giáo dục Mã (CEC).

Xem 1 các khóa học tại Richfield University »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date