Khái niệm nghệ thuật - giới thiệu về photoshop

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Chúng tôi sẽ tự giới thiệu về giao diện của adobe photoshop và cách nó hoạt động. Chúng ta sẽ xem cách các công cụ cơ bản nhất hoạt động và cách tạo cài đặt phím tắt tùy chỉnh.

yêu cầu

Máy tính bảng đồ họa cấp cao hoặc tương tự

Phần mềm

Adobe photoshop

Bao gồm vật liệu

Các tệp ở định dạng PSD của các bài tập được thực hiện trong suốt khóa học và các tài nguyên tương ứng của chúng nếu cần thiết

thời gian

11 video

Kiểm tra các khóa học khác để cập nhật. Chúng tôi có hơn 300 khóa học dành cho bạn! Xem chúng ở đây

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2020

Giới thiệu về trường

Founded in 1994, as a Center specialized in CGI - COMPUTER GENERATED IMAGES - (Infographics, 3D Animation, Video Games, Cinema, Advertising and Special Effects) and Digital Image (Graphic Design, Post ... Đọc thêm

Founded in 1994, as a Center specialized in CGI - COMPUTER GENERATED IMAGES - (Infographics, 3D Animation, Video Games, Cinema, Advertising and Special Effects) and Digital Image (Graphic Design, Post-Production, Viral Video, Short Film, Fashion Films and Web ). With more than 3 million hours of training, our methodology, a pioneer at the international level, allows us to find work in the most important top studios on the planet. Đọc ít hơn
Los Angeles , Valencia , Valencia + 2 Hơn Ít hơn
Truy cập trang web của trường