Read the Official Description

Các khóa học Campus ngữ cho người nước ngoài được tạo ra để làm cho các sinh viên có được một người Ý đó là hữu ích trong cuộc sống hàng ngày và trong thế giới chuyên nghiệp.

CÁC NHÂN VIÊN GIẢNG DẠY

Các giáo viên đều là những sinh viên tốt nghiệp, có trình độ cao về tính chuyên nghiệp và chuyên môn giảng dạy. Các phương pháp được sử dụng là tiên tiến và kết hợp với sự hỗ trợ cá nhân và dạy kèm.

Personalization CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

  • Phân tích sơ bộ các kỹ năng ngôn ngữ với thử nghiệm mức độ tự do.
  • Tạo ra các chương trình quảng cáo hoc dựa trên nhu cầu của học sinh.
  • Các chương trình dựa trên trình độ của học sinh và các bài học tập trung vào các chủ đề cụ thể liên quan đến cả cuộc sống hàng ngày và trong công việc cá nhân hoá.

Trường Ngôn ngữ Campus - nhờ vào kinh nghiệm giảng dạy lâu dài thực hiện bởi Fondazione của nó - đã tạo ra khóa học chuyên môn ngôn ngữ dành riêng cho tất cả những người đó có yêu cầu kỹ thuật, thuật gắn với các lĩnh vực cụ thể chuyên nghiệp: Du lịch, Nghệ thuật, Thực phẩm và Rượu, Âm nhạc, thời trang, kinh doanh quản lý.

Các khóa học này được dành riêng cho các sinh viên có một mức độ tốt của Ý.

  • Số lượng sinh viên: Max 8 người - Khóa học bắt đầu lên: mỗi thứ Hai - Thời gian và tần suất hàng tuần: một tuần cho tổng cộng 15 giờ - 3 giờ mỗi ngày
Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by Fondazione Campus »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
1 tuần
Toàn thời gian
Price
200 EUR
1 tuần
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date