Chức vụ THỜI GIAN Giá Yêu cầu nhập học Liên hệ
Tiên tiến hiện đại của Hy Lạp GRK 3001 (Advanced hiện đại Hy Lạp) 10tháng R3000 Trung cấp Hy Lạp hiện đại Bà Marilena Triandafillou
marilenap @ uj.ac.za
Cơ bản Kinh Thánh Hebrew nội dung (cơ bản Kinh Thánh Hebrew nội dung) 1 học kỳ R3000 Hebrew Kinh Thánh cho người mới bắt đầu Tiến sĩ GE Lier
gelier@uj.ac.za
Cơ bản bằng giọng nói được tiếng Ả Rập (cơ bản ngữ nói tiếng Ả Rập) 1 học kỳ R3000 lớp 12 Tiến sĩ SM Mathee
smathee @ uj.ac.za
Hebrew Kinh Thánh cho người mới bắt đầu (Kinh Thánh Hebrew cho người mới bắt đầu) 1 học kỳ R3000 lớp 12 Tiến sĩ GE Lier
gelier@uj.ac.za
Trung cấp Kinh Thánh Hebrew (Trung cấp Kinh Thánh Hebrew) 1 học kỳ R3000 Cơ bản Kinh Thánh Hebrew nội dung Tiến sĩ GE Lier
gelier@uj.ac.za
Trung cấp Kinh Thánh Hebrew nội dung (Trung cấp Kinh Thánh Hebrew nội dung) 1 học kỳ R3000 Trung cấp Kinh Thánh Hebrew Tiến sĩ GE Lier
gelier@uj.ac.za
Trung cấp hiện đại Hy Lạp GRK 2001 (Trung cấp hiện đại của Hy Lạp) 10tháng R3000 Hy Lạp hiện đại cho người mới bắt đầu Bà Marilena Triandafillou
marilenap @ uj.ac.za
Chú giải của người Do Thái (Jewish Chú giải) 1 học kỳ R3000 lớp 12 Tiến sĩ GE Lier
gelier@uj.ac.za
Lịch sử của người Do Thái (Do Thái) 1 học kỳ R3000 Tiến sĩ GE Lier
gelier@uj.ac.za
Hy Lạp hiện đại cho người mới bắt đầu GRK 1001 (Hy Lạp hiện đại cho người mới bắt đầu) 10tháng R3000 Hy Lạp hiện đại cho người mới bắt đầu lớp 12 Bà Marilena Triandafillou
marilenap @ uj.ac.za
Văn bằng sau đại học trong nghiên cứu xã hội nâng cao (Postgraduate Diploma trong nghiên cứu xã hội nâng cao) 1 học kỳ R3000 Một văn bằng danh dự trong một khoa học xã hội, kỷ luật liên quan được yêu cầu.
Điều này sẽ bao gồm: Xã hội học, công nghiệp Xã hội học, nhân chủng học, Giáo dục, Địa lý, Triết học, Nghiên cứu Lịch sử, nghiên cứu phát triển, Tâm lý học, Tâm lý học công nghiệp, Chính trị, Quản trị công cộng, công tác xã hội, tiếng Anh, Kinh tế và Nghiên cứu Đô thị. Ngoài ra, bất kỳ bằng cử trên NQF 6 hoặc 7 cộng với kiến ​​thức về khoa học xã hội nghiên cứu tương đương với trong một chương trình Honours trong khoa học xã hội, kỷ luật liên quan sẽ được xem xét
Tiến sĩ L Groenewald
lielagr@uj.ac.za
Văn bằng sau đại học trong đánh giá tác động xã hội (Postgraduate Diploma trong đánh giá tác động xã hội) 1 học kỳ R3000 Một văn bằng danh dự trong một trong các đối tượng sau đây được yêu cầu: Xã hội học, công nghiệp Xã hội học, nhân chủng học, Giáo dục, Địa lý, Triết học, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu phát triển, Tâm lý học, Tâm lý học công nghiệp, nghiên cứu đô thị Chính trị, Quản trị công cộng, công tác xã hội, tiếng Anh, Kinh tế và Giáo sư Tina Uys
tuys@uj.ac.za
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 67 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020