Khóa học ngắn hạn trong khoa học

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học ngắn hạn trong khoa học

University of Johannesburg

Khóa học ngắn hạn về Khoa học

Chức vụ THỜI GIAN Giá Yêu cầu nhập học Chi tiết liên lạc
Giấy chứng nhận trong Cyber ​​Security Có sẵn theo yêu cầu R20000 Lớp kinh nghiệm 12 năm 2 Công nghiệp trong Cyber ​​Security science@uj.ac.za
Giấy chứng nhận cao hơn trong Công nghệ thông tin 1 năm toàn thời gian (tối thiểu)
2 năm Bán thời gian
R32000 lớp 12 science@uj.ac.za
Nâng cao kỹ năng làm việc Bản đồ 6 ngày bao gồm đánh giá R6000 Bằng cấp / bằng tốt nghiệp và tốt nhất là giáo viên dạy Địa lý ở cấp FET. Bà Thea Schoeman
011 559 3226
theas@uj.ac.za
Kỹ năng làm việc cơ bản Bản đồ 6 ngày bao gồm đánh giá R5500 Bà Thea Schoeman
011 559 3226
theas@uj.ac.za
Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý 14 tuần R10000 Diploma hoặc sỹ Khoa học, Nhân văn, hoặc Giáo dục science@uj.ac.za
Địa tin 1: Hệ thống thông tin địa lý 14 tuần R8500 Cử nhân đại học hoặc trình độ tương đương,
tốt hơn với kiến ​​thức về hệ thống thông tin địa lý,
Không gian phân tích, viễn thám hoặc Aerial Photography trong các nghiên cứu đại học.
science@uj.ac.za
Địa tin 2: Remote Sensing Chế biến và hình ảnh 14 tuần R8500 Cử nhân đại học hoặc trình độ tương đương,
tốt hơn với kiến ​​thức về hệ thống thông tin địa lý,
Không gian phân tích, viễn thám hoặc Aerial Photography trong các nghiên cứu đại học
science@uj.ac.za
Phần Wax Semi-Thin cho Mô học 40 giờ R6000 Cử nhân một trường thích hợp science@uj.ac.za
Sinh thái chức năng của Sông và Đất ngập nước 200 giờ R6000 Cử nhân một fiel thích hợp d science@uj.ac.za
Địa chất học Giới thiệu 3 tháng bán thời gian R4000 * Nhân khoáng Xác Hiện nay sử dụng có kinh nghiệm science@uj.ac.za
* Công nhận học Trước khi phải thừa nhận với một mức độ lớp 12
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ