Chức vụ THỜI GIAN Giá Yêu cầu nhập học Liên hệ
Kỹ thuật Xây dựng Khoa học (Giới thiệu về công nghệ bê tông) 3 ngày R10000 Lớp 12. Công nhận việc học tập trước đó sẽ được dựa trên kinh nghiệm của ứng viên trong công nghệ bê tông hoặc lĩnh vực liên quan trong thời hạn ít nhất 1 năm Ông J Bester
jannesb@uj.ac.za
Khoa học Kỹ thuật Xây dựng (Công nghệ bê tông) 3 ngày R10000 Lớp 12 cộng với tối thiểu hai năm kinh nghiệm trong công nghệ bê tông hoặc một fi có liên quan trong môi trường xây dựng. hoàn thành công của SLP Giới thiệu về Concrete Technology. Công nhận học tập trước đó sẽ được dựa trên kinh nghiệm của ứng viên trong công nghệ bê tông hoặc lĩnh vực liên quan trong thời gian ít nhất là 3 Ông J Bester
jannesb@uj.ac.za
Quản lý xây dựng và Số lượng Khảo sát (quản lý dự án xây dựng) 8 ngày R15000 lớp 12
Đương đơn không thuộc sở hữu của một qualifi như vậy sẽ được xét tuyển trên cơ sở tiêu chuẩn nhập học thay thế như một kinh nghiệm làm việc có liên quan RPL. Học sinh sẽ được yêu cầu nộp bằng chứng về điều này trong các hình thức của một CV, tài liệu tham khảo hoặc trước khi học tập
Giáo sư D Thwala
didibhukut@uj.ac.za
Cơ khí và Khoa học (Ứng dụng Công trình Xanh) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực có liên quan kỹ thuật (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan. Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Cơ Khoa học Kỹ thuật (Advanced Numerical Methods) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Cơ Khoa học Kỹ thuật (nhiệt và Mass Transfer) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Cơ khí và Khoa học (Computational Fluid Mechanics) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Cơ khí và Khoa học (Green Building Pháp chế) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Cơ khí và Khoa học (Ứng dụng năng lượng tái tạo) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Cơ khí và Khoa học (Ứng dụng năng lượng mặt trời) 150 Hours R6500 Tối thiểu một mức độ 4 năm đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan (cơ khí, điện, hóa chất, và công nghiệp) hoặc bằng 4 năm khác trên mức NQF 8 trong một lĩnh vực liên quan Bà N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Luyện kim (Samancor chế biến khoáng sản) 3 ngày R10000 lớp 12 Tiến sĩ D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Luyện kim (Extraction Luyện cho kỹ sư) 10 ngày R10000 Lớp 12 và một trình độ chuyên môn kỹ thuật Tiến sĩ D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Luyện kim (Extraction Luyện cho Angloplat Engineers) 10 ngày R10000 lớp 12 Tiến sĩ D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Luyện kim (Foundry Công nghệ) 5 ngày R10000 Lớp 12 và ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong Foundry Tiến sĩ D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Luyện kim (thực Foundry Công nghệ) 5 ngày R10000 Lớp 12 và ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong Foundry Tiến sĩ D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Mine Khảo sát (gyroscopic Khảo sát kỹ thuật) 5 ngày R9000 lớp 12 Ông H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Khảo sát (Tiểu Khảo sát kỹ thuật) 3-10 ngày R3000 3-10 ngày, tùy thuộc vào thời gian công tác thực tế theo yêu cầu của SLP cụ thể - Lớp 12 Ông H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Khảo sát (Giấy chứng nhận Chính phủ của năng lực huấn luyện) 40 giờ R3000 Lớp 12 Một khoảng thời gian ba năm tiếp xúc công nghiệp là yêu cầu của Giám đốc Tài nguyên khoáng sản trước khi tốt nghiệp có thể trở thành một ứng cử viên để kiểm tra.
(Vị trí ECSA: Như trong quá khứ, các ngành công nghiệp khai thác đòi hỏi một con đường cho những người có đủ điều kiện như người thợ thủ công để có thể tiến hành để cuối cùng trở thành khảo sát mỏ cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra đối với thương mại của họ, người đó sẽ cần Toán, Khoa học và Ngôn ngữ (tiếng Anh) tại NSC hoặc NCV mức với các biểu tượng được quy định bởi nhà cung cấp
Ông H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Khảo sát (Kinh tế khoáng sản) 200 Hours R10000 độ hoặc tương đương trình độ Cử nhân khai thác mỏ trên mức NQF 7. Công nhận trước khi học tập sẽ được áp dụng theo chính sách Đại học RPL phải thừa nhận những sinh viên không đáp ứng các yêu cầu đầu vào nêu trên Ông H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Khảo sát (Quản trị khoáng sản) 200 Hours R10000 độ hoặc tương đương trình độ Cử nhân khai thác mỏ trên mức NQF 7. Công nhận trước khi học tập sẽ được áp dụng theo chính sách Đại học RPL phải thừa nhận những sinh viên không đáp ứng các yêu cầu đầu vào nêu trên Ông H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Khảo sát (Chính sách Khoáng sản) 200 Hours N / A độ hoặc tương đương trình độ Cử nhân khai thác mỏ trên mức NQF 7. Công nhận trước khi học tập sẽ được áp dụng theo chính sách Đại học RPL phải thừa nhận những sinh viên không đáp ứng các yêu cầu đầu vào nêu trên Ông H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Khai thác mỏ (Luật Mine cho Giấy chứng nhận Mine quản lý) 5 ngày trong 3 tháng R8000 Một trình độ chuyên môn trong khai thác và đã được các khoản tín dụng cho các bộ phận A và B của chứng chỉ năng lực Ông P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Mining (Khai thác mỏ và khoáng sản usiness và Công nghệ Tổng quan) 5 ngày trong 3 tháng R8000 Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về tài chính, nhân sự, mua sắm, vv và nhân viên từ các công ty khai thác mỏ. Ông P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Khai khoáng (Mineral chính sách, đầu tư và đàm phán trong khai thác khoáng sản) 40 giờ R6000 Lớp 12 hoặc tương đương hoặc trình độ chuyên môn cao với kinh nghiệm ngành công nghiệp quốc gia và quốc tế có liên quan trong các lĩnh vực của các công thức chính sách khoáng sản, xác định giá trị các dự án khai thác mỏ và đàm phán nhượng bộ khoáng Ông P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Chất lượng và hoạt động quản lý (Quản lý dự án Nâng cao) 12 ngày R15335 NQF 6 và kinh nghiệm làm việc 5 năm. RPL sẽ được áp dụng theo chính sách Đại học để nhận học sinh nào không đáp ứng các yêu cầu đầu vào Tiến sĩ André Vermeulen
avermeulen@uj.ac.za
Quản lý chất lượng và hoạt động (Operations Management) 12 ngày R13495 NQF 4 trình độ chuyên môn và ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc công nhận Học trước (RPL) theo chính sách UJ và Khoa trên RPL Tiến sĩ Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Quản lý chất lượng và hoạt động (quản lý dự án) 12 ngày R13495 NQF 4 và kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm. RPL sẽ được áp dụng theo chính sách Đại học để nhận học sinh nào không đáp ứng các yêu cầu đầu vào Ông J Agwa-Ejon
jagwa-ejon@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008) 12 ngày R13495 Tối thiểu lớp 12 chứng chỉ và ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý chất lượng hoặc có liên quan đến các lĩnh vực như nhưng không giới hạn sức khỏe nghề nghiệp và an toàn, quản lý môi trường, vv Bất kỳ trình độ chuyên môn có liên quan đã được phê duyệt thông qua quá trình công nhận Trước khi học tập (RPL) Bà N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (Thực hiện ISO) 12 ngày R13495 Tối thiểu lớp 12 chứng chỉ và ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và an toàn hoặc liên quan đến các lĩnh vực như nhưng không giới hạn để quản lý chất lượng, quản lý môi trường, vv Bất kỳ bằng được công nhận đã được phê duyệt thông qua các quá trình: Công nhận trước Bà N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (kiểm toán cho OHSAS 18001: 2011) 12 ngày R13495 Điều kiện tiên quyết: UJ SLP: Thực hiện SANS OHSAS 18001: 2011. Bất kỳ chương trình bên ngoài được đánh giá có thể chấp nhận như một điều kiện tiên quyết vào chương trình này Bà N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (kiểm toán cho ISO) 12 ngày R13495 Điều kiện tiên quyết: Thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14001. Bất kỳ chương trình bên ngoài được đánh giá có thể chấp nhận như một điều kiện tiên quyết vào chương trình này MS N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (kiểm toán theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008) 12 ngày R13495 Điều kiện tiên quyết: SLP: Hiểu biết và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Bất kỳ chương trình bên ngoài được đánh giá có thể chấp nhận như một điều kiện tiên quyết vào chương trình này Bà N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Quản lý chất lượng và hoạt động (Lean Operations) 12 ngày R32 12 giấy chứng nhận tối thiểu lớp và việc làm trong quản lý sản xuất, hoạt động hoặc chức năng liên quan khác Tiến sĩ Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Chất lượng và hoạt động quản lý (Enterprise Resource Planning) 12 ngày R8935 12 giấy chứng nhận tối thiểu lớp và việc làm trong một môi trường quản lý chất lượng Bà Khathu Mushavha- namadi kmushavha-
namadi@uj.ac.za
Chất lượng và quản lý hoạt động (năng lượng hiệu quả trong quá trình quản lý hoạt động) 12 ngày 12 giấy chứng nhận tối thiểu lớp và việc làm trong sản xuất, quản lý hoạt động hoặc chức năng liên quan khác Giáo sư C Mbohwa
cmbohwa@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (ứng dụng đánh giá công việc) 12 ngày R15000 Lớp 12 có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong đánh giá công việc ở nơi làm việc. sinh viên UJ học cho hiệu quả tổ chức 3B cũng sẽ được xem xét. Bà Takalani Nemarumane
tnemarumane@uj.ac.za
Chất lượng và Quản lý điều hành (Thực hiện SANS OHSAS 18001: 2011) 12 ngày R13495 Tối thiểu lớp 12 chứng chỉ và ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và an toàn hoặc liên quan đến các lĩnh vực như nhưng không giới hạn để quản lý chất lượng, quản lý môi trường, vv Bất kỳ bằng được công nhận đã được phê duyệt thông qua quá trình công nhận Trước khi học tập (RPL) Bà N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Town và plannin Regional (Ứng dụng GIS trong quy hoạch vùng và đô thị) 50 giờ R6500 Thí sinh phải có ít nhất hoàn thành một bằng Diploma quốc gia / Diploma tại thị xã và quy hoạch vùng. Các lĩnh vực khác được chấp nhận có trình độ tối thiểu tương tự như trong các lĩnh vực Địa lý, nghiên cứu phát triển, Quản trị công, Xây dựng, hay Khoa học Môi trường Ông A Ogra
aogra@uj.ac.za
Thị trấn và khu vực quy hoạch (Kế hoạch Nhân Giải tích hợp) 6 ngày R15000 lớp 12 Ông George Onatu
gonatu@uj.ac.za
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 67 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020