Khóa học: thâm canh + au pair làm việc

Giralda Center

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học: thâm canh + au pair làm việc

Giralda Center

Tùy chọn này cho phép bạn theo khóa học tiếng Tây Ban Nha Chuyên sâu của chúng tôi vào buổi sáng và cũng làm cặp đôi làm việc với một gia đình Tây Ban Nha ở Seville. Khóa học tiếng Tây Ban Nha + Công việc Au pair

 • 20 giờ một tuần của Khóa học tiếng Tây Ban Nha Chuyên sâu với thời gian tối thiểu là 4 tuần.

Au pair làm việc với một gia đình Tây Ban Nha ở Seville bao gồm chăm sóc trẻ em và các nhiệm vụ liên quan (25-30 giờ / tuần) vào buổi chiều / buổi tối. Thanh toán: Mỗi phòng riêng và hội đồng quản trị cộng với khoản thanh toán hàng tuần từ 80 € đến 100 €. Một ngày rưỡi để hai ngày nghỉ mỗi tuần. Chương trình hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, hoạt động văn hoá buổi chiều / buổi tối miễn phí. Khóa học này có mặt ở tất cả các cấp, quanh năm. Tận dụng sự linh hoạt của chúng tôi: các khóa học của chúng tôi bắt đầu vào mỗi thứ Hai hàng năm. Nếu bạn là sinh viên ở trình độ A1 (Beginner), chúng tôi đề nghị những ngày bắt đầu sau đây:

 • Ngày 9 tháng 1
 • 6 tháng 2
 • 6 tháng 3
 • 3 tháng 4
 • 8 tháng 5
 • 5 tháng 6
 • 3 tháng 7
 • 7 tháng 8
 • 4 tháng 9
 • 2 tháng 10
 • 30 tháng 10
 • 27 tháng 11

Chi phí & Phí

 • 4 tuần Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu: 525 €
 • Phí đăng ký làm việc ở Úc: 100 €
 • Tổng giá: 625 €
 • Khóa học tiếng Đức tăng cường kéo dài thêm: 140 €
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Tây Ban Nha
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
4 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
625 EUR
Locations
Tây Ban Nha - Seville, Andalusia
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Tây Ban Nha - Seville, Andalusia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ