Tổng quan về nhiên

Khóa học này tập trung vào các khía cạnh khác nhau của ngành khách sạn như Du lịch và Du lịch, Công nghiệp giải trí, thức ăn nhanh, nhà hàng và sản xuất bia.

 • Ngành Khách sạn - Du lịch và Du lịch
 • Thông tin về Cơ sở Chỗ ở và Giải trí
 • Quản lý Khách sạn - Kích thước và Cơ cấu
 • Các khía cạnh của quản lý
 • Chỗ ở
 • Pháp luật
 • Nhà hàng và Công nghiệp Thực phẩm Nhanh
 • Công nghiệp Dịch vụ Hợp đồng
 • Công nghiệp Bia
 • Xu hướng

Khóa học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kỹ năng kiến ​​thức cần thiết cho việc quản lý hiệu quả các hoạt động của khách sạn và ăn uống.

Yêu cầu đầu vào

 • Người nộp đơn phải có Giấy chứng nhận Rời, LCA hoặc tương đương.
 • Người giữ Giải thưởng QQI Cấp 4 cũng có thể nộp đơn.
 • Những người học trưởng thành (trên 23 tuổi) có thể được miễn trừ các yêu cầu học tập nêu trên.
 • Ngoài ra ứng viên sẽ phải thực hiện một cuộc phỏng vấn
 • Tài trợ dành cho người nhận phúc lợi xã hội
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 8 các khóa học tại Birchwater Education »

Khóa học này là ở trường
Duration
10 tuần
Bán thời gian
Price
450 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày