Giới thiệu về kỳ thi TOEFL

TOEFL cao hơn là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh được tôn trọng rộng rãi nhất trên thế giới, được hàng ngàn trường cao đẳng, đại học và cơ quan công nhận tại hơn 130 quốc gia. đạt được một số điểm tuyệt vời một cách nhanh chóng và dễ dàng: các chiến lược thi hữu ích, tư duy kỳ thi hiệu quả và chỉ học tiếng Anh mà bạn cần để vượt qua bài kiểm tra.

Lý do để tham gia khóa học này

  • Bạn tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình và muốn tập trung hoàn toàn vào kỹ năng thi.
  • Bạn muốn tham gia trên 99% sinh viên có thể đạt được điểm số cao hơn với chúng tôi.
  • Bạn muốn sử dụng thời gian của mình hiệu quả nhất có thể để đảm bảo điểm số tốt nhất.

Tiếp cận tiềm năng của bạn

  • Các khóa học Higher Score® được đào tạo về kỹ thuật thi thuần túy và dành riêng cho California KL ở Malaysia cho những người tự tin về khả năng tiếng Anh của mình, mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: giúp bạn cải thiện kết quả thi của mình.
  • Khóa học này kết hợp các sách thương mại có sẵn tốt nhất, với các tài liệu độc đáo được phát triển bởi nhóm phát triển chương trình giảng dạy chuyên gia của chúng tôi.
  • Mỗi ngày bạn sẽ học các câu hỏi thi đích thực với những người đã phát triển tài liệu giảng dạy cá nhân.

Nhân viên của chúng tôi

Giáo viên của chúng tôi được đào tạo đầy đủ về những gì cần thiết để đạt được điểm số cao trong kỳ thi IELTS. Kết quả cuối cùng của bạn sẽ phản ánh một sự hiểu biết thấu đáo về các yêu cầu của IELTS, cũng như cải thiện đáng kể khả năng đọc, viết, nói và nghe của bạn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 9 các khóa học tại California KL »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
1 - 1 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020