Khóa học: Ngành Kinh doanh Du lịch và Giải trí

Chung

Chương trình mô tả


Chương trình học Ngành Kinh doanh Du lịch và Giải trí nhằm đào tạo các chuyên gia có trình độ chuyên môn có khả năng nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh du lịch và giải trí và thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, yêu cầu của thị trường lao động hiện đại, thành lập và quản lý các công ty dịch vụ du lịch, giải trí và sức khỏe, sáng tạo quyết định, tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển và tổ chức các gói dịch vụ mục tiêu.

Chương trình nghiên cứu không chỉ tập trung vào việc phát triển các năng lực chuyên môn đặc biệt mà còn phát triển rộng rãi các năng lực, giá trị chính, đáp ứng các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và giải trí hiện tại, năng lực quản lý, dựa trên chuyển giao và phân tích kiến thức, đánh giá quan trọng, vấn đề- giải quyết, áp dụng các biện pháp sáng tạo.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Lithuania Business University of applied sciences (LBUAS) is a modern, open to society and independent higher education institution founded in 1994 that prepares professionals in social and physical s ... Đọc thêm

Lithuania Business University of applied sciences (LBUAS) is a modern, open to society and independent higher education institution founded in 1994 that prepares professionals in social and physical sciences who are focused on Lithuanian and European labor market. LTVK entails promising career opportunities, international exchange, and leisure time typical for students. Đọc ít hơn
Quận Klaipėda