58814_Skjermbilde2017-10-20kl.13.23.12.png

Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại của chúng tôi ở Los Angeles và San Diego là chương trình tiếng Anh hoàn hảo giúp sinh viên chuẩn bị cho bất cứ hoàn cảnh nào mà họ tìm thấy bằng cách làm việc trong các nghi thức kinh doanh, ghi nhớ, gửi thư điện tử, và từ vựng về văn phòng.

58815_Skjermbilde2017-10-20kl.13.23.26.png

Các chương trình tiếng Anh Thương mại nổi bật

 • Các chủ đề bao gồm: Viết lại văn bản, truyền thông kinh doanh, và từ vựng, kỹ năng phỏng vấn, đạo đức email.
 • Học các kỹ năng Anh Ngữ Thương Mại và cải tiến tất cả các lĩnh vực kỹ năng nói chung tiếng Anh cùng một lúc!
 • Các chủ đề nóng hổi hàng tuần, thực hành trình bày, và các hoạt động ngoài trang web cung cấp cho sinh viên thực hành thực tiễn trên thực tế.
 • Kích cỡ lớp học nhỏ (tối đa 10 sinh viên) cho sự chú ý cá nhân, cá nhân.
 • Giáo viên có trình độ cao, chứng nhận, đam mê và chuyên nghiệp.
 • Các lớp học được thực hiện trong các cơ sở hiện đại của chúng tôi.
 • Các lớp bắt đầu vào hầu hết các ngày Thứ Hai.
 • Nghiên cứu về Visa du học sinh hoặc du lịch
 • Chi phí học phí và giảm giá có thể chấp nhận được cho việc ghi danh dài hạn

58819_Skjermbilde2017-10-20kl.13.23.39.png

Các khóa học:

 • Cấp độ được cung cấp: 4 (Trung cấp) đến 6 (Cao cấp)
 • Kích cỡ lớp học: Tối đa 10 học sinh
 • Ghi danh tối thiểu: 2 tuần
 • Ngày bắt đầu: Hàng tuần
 • Địa điểm: Los Angeles và San Diego
 • Nâng cấp bất kỳ khóa học tự chọn tự chọn nào (Khóa học 4 hoặc Khóa 5) sang Luyện thi, Tiếng Anh Thương mại hoặc Pathway to College
 • Cơ cấu thời khóa biểu và cấu trúc khóa học

58820_Skjermbilde2017-10-20kl.13.23.57.png

58818_Skjermbilde2017-10-20kl.13.24.12.png

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
California Language Academy

Xem 4 các khóa học tại California Language Academy »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 52 tuần
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date