Read the Official Description

Về khóa học này

Khóa học này xây dựng các kỹ năng tiếng Anh tổng quát của bạn và tập trung vào ngôn ngữ bạn cần ở nơi làm việc. Bạn sẽ đạt được các phương tiện để thể hiện bản thân một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Vì vậy, trong tương lai, cho dù bạn muốn viết báo cáo hay thuyết trình, bạn có thể làm như vậy với sự tự tin.

Lý do để tham gia khóa học này

  • Bạn muốn thay đổi nghề nghiệp và cải thiện cơ hội nhận được một công việc tốt
  • Bạn muốn học tiếng Anh để thành công trên thế giới kinh doanh
  • Bạn cần tiếng Anh trong công việc hiện tại của bạn

Tiếng Anh cốt lõi

Khóa học này xây dựng các kỹ năng tiếng Anh tổng quát của bạn và tập trung vào ngôn ngữ bạn cần ở nơi làm việc. Bạn sẽ đạt được các phương tiện để thể hiện bản thân một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Vì vậy, trong tương lai, cho dù bạn muốn viết báo cáo hay thuyết trình, bạn có thể làm như vậy với sự tự tin.

Xây dựng kỹ năng nơi làm việc

Phát triển nhiều kỹ năng làm việc khác, từ giải quyết vấn đề để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn. Trong thế giới ngày nay, sự hiểu biết các vấn đề quan trọng chuyên nghiệp và có ngôn ngữ để làm việc với họ một cách hiệu quả sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế riêng biệt khi bạn tiến lên bậc thang sự nghiệp.

Tập trung kinh doanh

10 bài học tiếng Anh thương mại hàng tuần của bạn sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: Đàm phán hợp đồng, Quản lý và nhân sự, Xây dựng thương hiệu và chiến lược quảng cáo, Quản lý dự án, Ngân sách công ty, Đạo đức kinh doanh và CSR

Phát triển khách hàng tiềm năng của bạn

Đến cuối thời gian của bạn với California KL , cánh cửa quan trọng sẽ mở ra cho bạn. Bạn sẽ cải thiện khả năng lưu loát tiếng Anh của bạn và sẽ có ngôn ngữ, kiến ​​thức và kỹ năng để tự tin xử lý nhiều vấn đề kinh doanh khác nhau.

Program taught in:
Anh

See 9 more programs offered by California KL »

Last updated May 9, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
1 - 1 tháng
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline