Khóa học: Tiếng Anh cho công việc

California KL

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học: Tiếng Anh cho công việc

California KL

Về khóa học này

Khóa học này xây dựng các kỹ năng tiếng Anh tổng quát của bạn và tập trung vào ngôn ngữ bạn cần ở nơi làm việc. Bạn sẽ đạt được các phương tiện để thể hiện bản thân một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Vì vậy, trong tương lai, cho dù bạn muốn viết báo cáo hay thuyết trình, bạn có thể làm như vậy với sự tự tin.

Lý do để tham gia khóa học này

  • Bạn muốn thay đổi nghề nghiệp và cải thiện cơ hội nhận được một công việc tốt
  • Bạn muốn học tiếng Anh để thành công trên thế giới kinh doanh
  • Bạn cần tiếng Anh trong công việc hiện tại của bạn

Tiếng Anh cốt lõi

Khóa học này xây dựng các kỹ năng tiếng Anh tổng quát của bạn và tập trung vào ngôn ngữ bạn cần ở nơi làm việc. Bạn sẽ đạt được các phương tiện để thể hiện bản thân một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Vì vậy, trong tương lai, cho dù bạn muốn viết báo cáo hay thuyết trình, bạn có thể làm như vậy với sự tự tin.

Xây dựng kỹ năng nơi làm việc

Phát triển nhiều kỹ năng làm việc khác, từ giải quyết vấn đề để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn. Trong thế giới ngày nay, sự hiểu biết các vấn đề quan trọng chuyên nghiệp và có ngôn ngữ để làm việc với họ một cách hiệu quả sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế riêng biệt khi bạn tiến lên bậc thang sự nghiệp.

Tập trung kinh doanh

10 bài học tiếng Anh thương mại hàng tuần của bạn sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: Đàm phán hợp đồng, Quản lý và nhân sự, Xây dựng thương hiệu và chiến lược quảng cáo, Quản lý dự án, Ngân sách công ty, Đạo đức kinh doanh và CSR

Phát triển khách hàng tiềm năng của bạn

Đến cuối thời gian của bạn với California KL , cánh cửa quan trọng sẽ mở ra cho bạn. Bạn sẽ cải thiện khả năng lưu loát tiếng Anh của bạn và sẽ có ngôn ngữ, kiến ​​thức và kỹ năng để tự tin xử lý nhiều vấn đề kinh doanh khác nhau.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối May 9, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
1 - 1 tháng
Toàn thời gian
Locations
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ