Khóa học kinh doanh chuyên nghiệp: Nguồn nhân lực

Birchwater Education

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học kinh doanh chuyên nghiệp: Nguồn nhân lực

Birchwater Education

Tổng quan về nhiên

Quản lý nguồn nhân lực nhìn vào sự phát triển của con người trong một tổ chức, khởi tạo lựa chọn tuyển dụng, khen thưởng, thẩm định, đào tạo cho bây giờ và phát triển trong tương lai. Những người tham gia sẽ hiểu và áp dụng lý thuyết nguồn nhân lực trong môi trường làm việc cũng như hiểu tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực cho sự thành công của một doanh nghiệp.

Nâng cao kỹ năng và triển vọng việc làm của bạn bằng cách hoàn thành chương trình Nhân sự 4wk của chúng tôi. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ có được một bằng tốt nghiệp một đơn vị có giá trị. Chứng chỉ này kết hợp với các giải thưởng khác có thể dẫn đến việc nhập học đại học vào năm thứ nhất hoặc thứ hai. Những người có bằng cấp được công nhận đầy đủ này sẽ tăng cơ hội tuyển dụng và thăng tiến trong một lĩnh vực có liên quan.

Con người, tổ chức và hành vi

 • Hành vi tổ chức
 • Công việc, tổ chức và thiết kế công việc
 • Phát triển tổ chức
 • Động lực, cam kết
 • Sự tham gia của người lao động

Lập kế hoạch nguồn lực và nhân sự

 • Nguồn lực chiến lược
 • Lập kế hoạch nhân lực
 • Tuyển dụng và tuyển chọn
 • Thực hành nguồn lực
 • Quản lý tài năng

Học tập và Phát triển

 • Học tập và phát triển chiến lược
 • Quá trình học tập và phát triển
 • Thực tiễn học tập và phát triển
 • Lãnh đạo và quản lý
 • Phát triển

Quản lý Hiệu suất

 • Mục tiêu của quản lý hiệu suất
 • Chiến lược và hệ thống
 • Thực hành quản lý thưởng
 • Thưởng các nhóm cụ thể

Quan hệ nhân viên

 • Quan hệ nhân viên chiến lược
 • Mối quan hệ công việc
 • Hợp đồng tâm lý
 • Thực tiễn quan hệ lao động
 • Tiếng nói và truyền thông nhân viên

Kỹ năng Nhân sự

 • Kỹ năng nhân sự chiến lược bao gồm kỹ năng lãnh đạo, tạo điều kiện thay đổi, giải quyết mâu thuẫn và người
 • Dân chủ công nghiệp
 • Các cuộc đình công: nguyên nhân, hiệu quả và tránh

Yêu cầu đầu vào

 • Người nộp đơn phải có Giấy chứng nhận Rời, LCA hoặc tương đương.
 • Người giữ Giải thưởng QQI Cấp 4 cũng có thể nộp đơn.
 • Những người học trưởng thành (trên 23 tuổi) có thể được miễn trừ các yêu cầu học tập nêu trên.
 • Ngoài ra ứng viên sẽ phải thực hiện một cuộc phỏng vấn
 • Tài trợ dành cho người nhận phúc lợi xã hội
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối April 20, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
10 tuần
Bán thời gian
Price
Giá
450 EUR
Locations
Ireland - Limerick, County Limerick
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Ireland - Limerick, County Limerick
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ