Read the Official Description

Học viện Nghệ thuật Nga của Florence cung cấp cho bạn khóa học một năm, có thể được mở rộng sau đó vào Khóa học ba năm đầy đủ. Trong một năm học, bạn sẽ trải qua một chương trình từng bước, điều này sẽ đưa bạn từ cơ bản đến phức tạp. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách nghiên cứu các số liệu hình học đơn giản và sau đó kết thúc năm bằng cách vẽ và vẽ chân dung. Khóa học này là một cơ sở giáo dục cơ bản cho bất kỳ nghệ sĩ nào muốn nắm vững các kỹ năng vẽ và vẽ học thuật.

Program taught in:
Anh
Người Nga
Florence Classical Arts Academy

See 3 more programs offered by Florence Classical Arts Academy »

Last updated May 12, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
Contact school
Deadline
Contact school
By locations
By date
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Contact school
Application deadline
Contact school

Tháng 10 2019

Location
Application deadline
Contact school
End Date
Contact school