Khóa học ngắn hạn về quản lý ngành công nghiệp điện ảnh

Chung

Có sẵn 5 địa điểm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The European School of Economics (ESE) is a private College of Higher Education without borders, multicultural and pragmatic, fully accredited in the UK and in the order of listed bodies. ESE offers B ... Đọc thêm

The European School of Economics (ESE) is a private College of Higher Education without borders, multicultural and pragmatic, fully accredited in the UK and in the order of listed bodies. ESE offers Bachelor's Degree, Masters, MBA, and short programmes at its centres in London, Rome, Milan, Florence, and Madrid. Đọc ít hơn
London , Rome , Milan , Florence , Madrid + 4 Hơn Ít hơn