Read the Official Description

Khóa học này cung cấp lộ trình nhanh nhất và hiệu quả nhất để đạt được trình độ tiếng Anh yêu cầu của bạn. Nó được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân của bạn, với năm cấp độ nghiên cứu phù hợp để đảm bảo bạn đạt được sự thành thạo ngôn ngữ và kỹ năng học tập bạn cần để thành công.

Tính năng khóa học

 • Là một sinh viên có khả năng tham gia tích cực và chăm chỉ, bạn có thể mong đợi tiến bộ nhanh chóng lên đến một điểm IELTS mỗi học kỳ thông qua khóa học chuyên sâu này. INTO học sinh hoàn thành một thuật ngữ tiếng Anh học thuật trong tháng 12 năm 2017 đã đạt được trung bình 0,8 của một tiến bộ ban nhạc IELTS.
 • Học 30 giờ học, với 25 giờ liên lạc trực tiếp và 5 giờ phát triển ngôn ngữ trực tuyến do giáo viên hỗ trợ.
 • Được phát triển hợp tác với Cambridge Assessment, đánh giá trực tuyến phù hợp cho phép tiến độ của bạn được theo dõi chính xác.
 • Được hưởng lợi từ các bài học tương tác và quy mô lớp học nhỏ.
 • INTO "Sẵn sàng cho tiếng Anh" khóa học có sẵn trực tuyến trước khi đến.

Bạn sẽ:

 • phát triển kỹ năng đọc, viết, nói và nghe của bạn và học giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh
 • phát triển vốn từ vựng của bạn thông qua thảo luận về các vấn đề hiện tại
 • nghiên cứu các chủ đề trong thế giới thực để làm cho việc học trở nên sống động
 • học cách bày tỏ ý kiến ​​của bạn và thách thức ý tưởng của người khác
 • học cách thuyết trình và viết tiểu luận học thuật
 • truy cập tài nguyên giảng dạy và tài nguyên trực tuyến chuyên dụng thông qua nền tảng MyINTO để hỗ trợ việc học của bạn và chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Các khóa học chính

 • Thời lượng khóa học: 1-4
 • Ngày bắt đầu: 2018: tháng 9; 2019: tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 9; 2020: tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7
 • Học phí: Từ £ 4,900
 • Số giờ học: tối thiểu 25 giờ mỗi tuần
 • Số lượng lớp: 18
 • Thời lượng của lớp: Thường được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08.00 - 19.00 trừ ngày lễ ngân hàng. Tuy nhiên, có thể có trường hợp các lớp học cần được tổ chức ngoài những thời gian này do các trường hợp không lường trước được.
 • Các lựa chọn khóa học: 1 học kỳ = 10 tuần giảng dạy. Khóa học hè 16 tuần cũng có sẵn

Yêu cầu đầu vào

 • Yêu cầu về tiếng Anh: Từ IELTS 3.0.
 • Yêu cầu về độ tuổi: 16 tuổi trở lên. Bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu cho chương trình học mà bạn đã chọn. Vui lòng liên hệ với INTO Admissions để biết thêm thông tin.


* Xin lưu ý rằng giá cho các khóa học bắt đầu vào năm học 2019 - 2020 chưa được xác nhận. Giá được hiển thị cho năm học hiện tại của năm 2018 - 2019 sẽ phải chịu mức tăng tối đa 4%. Ngay sau khi giá cho năm 2019 - 2020 được xác nhận, chúng sẽ được cập nhật, vì vậy hãy tiếp tục kiểm tra tại đây để biết thông tin cập nhật nhất *.

Program taught in:
Anh
Newcastle University

See 11 more programs offered by Newcastle University »

Last updated September 12, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 4 4, 2019
Tháng Sáu 27, 2019
Duration
3 - 12 tháng
Toàn thời gian
Price
4,900 GBP
Từ £ 4.900. Phụ phí có thể được áp dụng.
By locations
By date
Start Date
Tháng 4 4, 2019
End Date
Tháng Sáu 14, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Sáu 27, 2019
End Date
Tháng 9 6, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 25, 2019
End Date
Tháng 12 6, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 23, 2019
End Date
Tháng 12 6, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng 3 22, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 1 6, 2020
End Date
Tháng 3 20, 2020
Application deadline
Start Date
Tháng 4 2, 2020
End Date
Tháng Sáu 12, 2020
Application deadline
Start Date
Tháng Sáu 25, 2020
End Date
Tháng 9 4, 2020
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 23, 2020
End Date
Tháng 12 4, 2020
Application deadline

Tháng 4 4, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng Sáu 14, 2019

Tháng Sáu 27, 2019

Tháng Bảy 25, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 12 6, 2019

Tháng 9 2019

Tháng 9 23, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 12 6, 2019

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng 3 22, 2019

Tháng 1 6, 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng 3 20, 2020

Tháng 4 2, 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng Sáu 12, 2020

Tháng Sáu 25, 2020

Tháng Bảy 23, 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng 12 4, 2020