Khóa học văn minh và ngôn ngữ Pháp - Học kỳ mùa xuân 2020

Chung

Chương trình mô tả

 • Phiên: Mùa xuân 2020
 • Khá»i lượng hàng tuần: 20 giá» má»i tuần
 • Giáo dục Äược cung cấp:
  • Khóa há»c tiếng Pháp
  • ngữ âm vá»i công viá»c trong phòng thí nghiá»m
  • bài giảng vÄn minh
 • ÄÄng ký trá»±c tuyến Äến ngày 3 tháng 1 nÄm 2020
 • Ngày của các khóa há»c: từ ngày 3 tháng 2 nÄm 2020 Äến ngày 20 tháng 5 nÄm 2020
 • Visa: khóa há»c này yêu cầu thá» thá»±c sinh viên của ngÆ°á»i Jamaica hoặc thá» thá»±c dài hạn
 • ÄÄng ký trá»±c tuyến: có, https://www.ccfs-sorbonne.fr/product/francais-general-conferences/
 • Lá» phí: 2250 ⬠70 â¬

Trình bày

Từ thứ Hai Äến thứ Sáu, chÆ°Æ¡ng trình S20 này cung cấp: các lá»p há»c ngôn ngữ cho phép há»c sinh tiến bá» trong viá»c há»c tiếng Pháp (ngữ pháp, chia Äá»ng từ, Äánh vần, từ vá»±ng, tiếp cận vÄn bản vÄn há»c, diá»n Äạt bằng vÄn bản và nói), các lá»p ngữ âm cho phép há»c sinh cải thiá»n phát âm và cả kỹ nÄng hiá»u và diá»n Äạt của há», các bài giảng hàng tuần vá» các khía cạnh khác nhau của ná»n vÄn minh Pháp.

https://www.ccfs-sorbonne.fr/product/francais-des-affaires-conferences-2/

Tất cả các khóa há»c khác của chúng tôi (khóa há»c buá»i tá»i, lá»p há»c buá»i tá»i trên trang web của chúng tôi: www.ccfs-sorbonne; fr)

Các chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi có sẵn cho các cấp Äá» sau:

 • A1 NgÆ°á»i má»i bắt Äầu
 • Tiá»u há»c A2
 • B1 Trung cấp
 • B2 nâng cao
 • C1 Superior

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Sorbonne’s French Language and Civilization Courses (CCFS), organized by the Robert de Sorbon Foundation, is the most prestigious French language program in Paris. Since 1919, the CCFS has been ad ... Đọc thêm

The Sorbonne’s French Language and Civilization Courses (CCFS), organized by the Robert de Sorbon Foundation, is the most prestigious French language program in Paris. Since 1919, the CCFS has been admitting students from all over the world, from true beginners to professors of French as a Foreign Language... Đọc ít hơn