Read the Official Description

Adobe After Effects là hiệu ứng hình ảnh kỹ thuật số, đồ họa chuyển động và ứng dụng tổng hợp được phát triển bởi Adobe Systems và được sử dụng trong quá trình sản xuất phim và sản xuất phim truyền hình. Trong số những thứ khác, After Effects có thể được sử dụng để khóa, theo dõi, tổng hợp và hoạt hình. Nó cũng có chức năng như một trình soạn thảo phi tuyến tính rất cơ bản, trình soạn thảo âm thanh và bộ chuyển mã phương tiện. Phần mềm này không còn dành riêng cho các chuyên gia vì hiệu ứng hình ảnh điện ảnh và đồ họa chuyển động đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo đồ họa chuyển động, tổng hợp các tài sản khác nhau thành một video bằng cách sử dụng quy trình công việc theo tiêu chuẩn ngành và xuất kết quả cuối cùng sang các định dạng được sử dụng phổ biến nhất. Bạn cũng sẽ khám phá các nguyên tắc thiết kế liên quan đến đồ họa và văn bản trong chuyển động và khám phá cách sử dụng phương tiện linh hoạt này để đạt hiệu quả tối đa. Bắt đầu từ đầu hoặc với một trong các cài đặt hình ảnh động có sẵn ngay trong ứng dụng. Từ xoay tròn đến vuốt sang trượt, có vô số cách để thực hiện bước tiếp theo của bạn với After Effects.


Yêu cầu đầu vào

Trình độ thông thạo máy tính, Ngôn ngữ giao hàng: Tiếng Anh


chi tiết khóa học

Ngày bắt đầu:

Ngày 15 tháng 7 năm 2018

Bán thời gian Face to Face Learning:

4 buổi 3,5 giờ

Xem Lịch học ngắn để biết chi tiết

Yêu cầu đầu vào:

Không có điều kiện tiên quyết.

Ngôn ngữ giao hàng:

Anh


Kết quả khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo đồ họa chuyển động, tổng hợp các tài sản khác nhau thành một video bằng cách sử dụng quy trình công việc theo tiêu chuẩn ngành và xuất kết quả cuối cùng sang các định dạng được sử dụng phổ biến nhất. Bạn cũng sẽ khám phá các nguyên tắc thiết kế liên quan đến đồ họa và văn bản trong chuyển động và khám phá cách sử dụng phương tiện linh hoạt này để đạt hiệu quả tối đa. Bắt đầu từ đầu hoặc với một trong các cài đặt hình ảnh động có sẵn ngay trong ứng dụng. Từ xoay tròn đến vuốt sang trượt, có vô số cách để thực hiện bước tiếp theo của bạn với After Effects.

Program taught in:
Anh

See 36 more programs offered by Inscape Education Group Dubai »

Last updated January 15, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
1 tuần
Bán thời gian
Price
1,350 AED
By locations
By date
Start Date
Tháng Bảy 2019
Application deadline