Khóa học xếp hạng chuyến bay ban đêm

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học xếp hạng ban đêm bao gồm trường mặt đất, tối thiểu 5 giờ huấn luyện bay vào ban đêm (tối thiểu 3 giờ kép và 5 lần chạm

Nếu sinh viên yêu cầu thêm giờ bay, chi phí là 200,00 euro mỗi giờ. Học sinh không phải trả thêm phí nếu cần. Thời gian trung bình để hoàn thành khóa học này là một tuần.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Cretan Eagle Aviation has been operating since 2002 from Nikos Kazantzakis Heraklion Airport on the island of Crete located at the most southern point of Greece.

Cretan Eagle Aviation has been operating since 2002 from Nikos Kazantzakis Heraklion Airport on the island of Crete located at the most southern point of Greece. Đọc ít hơn