Khóa huấn luyện hướng dẫn bay - Trực thăng

Chung

Chương trình mô tả

Ưu đãi

Khóa huấn luyện viên hướng dẫn bay sẽ đưa bạn đến Chứng chỉ đủ điều kiện để được đào tạo cho sinh viên về Ppl và Đánh giá Loại trên Máy bay Động cơ Đơn. Hướng dẫn viên bay có thể huấn luyện phi công sinh viên Cpl sau khi đã bay 200 giờ đào tạo và cũng có thể hướng dẫn các giảng viên trainee sau khi họ đã bay 500 giờ đào tạo.

Trình Hướng dẫn Đánh giá Phương tiện có thể đào tạo cho Phần Ifr của Các Khóa học Mô đun, Các lớp học Tích hợp và Mở rộng trên Máy bay Trực thăng Đa năng nếu người đó có đủ điều kiện.

Loại Đánh giá Người hướng dẫn có thể huấn luyện cho các Khoá Đánh giá Loại trên Trực thăng của tôi.

Điều kiện tiên quyết

Đối với Hướng dẫn viên của Hướng dẫn viên Chuyến bay: Người giữ Cpl phải có 250 giờ bay trực thăng, trong đó 100 giờ là Pic; Chủ sở hữu PPL phải có 200 giờ bay trực thăng như pic và cũng phải vượt qua kỳ thi Cpl hoặc Atory.

Đối với Người hướng dẫn Giảng dạy Các ứng cử viên: Bạn phải có tối thiểu 500 giờ bay của Ifr, ít nhất là 250 trên trực thăng.

Đối với Kiểu Người hướng dẫn Đánh giá Loại: Bạn phải có ít nhất 100 giờ như Pic trên yype.

Khóa học lý thuyết

Thời gian kéo dài khoảng 2 tháng và kết thúc bằng kỳ thi cuối cùng tại Học viện. Iri và Tri Theory Các khóa học có thể được tổ chức cho các ứng đơn duy nhất theo yêu cầu.

Bạn phải kiểm tra trước khi bắt đầu khóa học.

Khóa thực hành

Phòng Kế hoạch của Học viện Italfly tổ chức các cuộc hẹn với Giảng viên để đặt giờ bay theo yêu cầu. Đối với Fi, điều này bao gồm ít nhất 30 giờ bay, trong đó có 5 chuyến bay với một người hướng dẫn thực tập sinh khác.

Hạm đội

Chọn đào tạo của bạn giữa:

  • Robinson R22
  • Robinson R44
  • Guibal Cabrì G2

Cơ sở

Caiolo (Sondrio), Bresso (Milan) và Castelnuovo Di Porto (Rome)

Cập nhật lần cuối Tháng 2 2018

Giới thiệu về trường

The target of Eurotech flight school is the achievement of private helicopter license (PPL (H) in accordance with JAR-FCL. The license enables the student to act as a private pilot on single-engine h ... Đọc thêm

The target of Eurotech flight school is the achievement of private helicopter license (PPL (H) in accordance with JAR-FCL. The license enables the student to act as a private pilot on single-engine helicopters, in non-commercial flights. Đọc ít hơn