Dance (AA)

Dance (AA)-Trong Ngoài các yêu cầu Liberal Arts, sinh viên đại học Vũ phải hoàn thành chuỗi Dance: Lịch sử Dance, Dance Kỹ thuật I-IV (Modern Dance / Ballet), khái niệm Vũ I-II (Choreography), một chuỗi Múa hiện đại bao gồm Introduction to Múa hiện đại, và Modern Vũ I-II, và một chuỗi bốn khóa học trong Rehearsal & Performance.

Khiêu vủ

 • Chương trình AA
 • Hegis Mã số: 5610

Tổng số tín chỉ: 64-65

First Semester Credits

 • DAN 101 Khiêu vũ trong thế kỷ 20 3
 • DAN 129 Rehearsal và Hiệu suất 1
 • DAN 140 Tiểu Vũ Hiện Đại Kỹ thuật và Ballet 3
 • ENG 100 Enhanced Thành phần I hoặc
 • ENG 101 Thành phần I hoặc
 • ENG 108 Craft của phần / Honors English I (1) 3
 • MAT tự chọn (2) 3-4
 • SOC SCI tự chọn (3) 3

Tổng số Semester Credits 16-17

Thứ hai Semester Credits

 • DAN 105 Khái niệm Vũ I 2
 • DAN 127 Modern Vũ I 2
 • DAN 130 Rehearsal và Hiệu suất 1
 • Kỹ thuật DAN 141 Tiểu Modern Dance và Ballet 3
 • ENG 102 phần II hay
 • ENG 109 The Art of Analysis / Honors English II 3
 • MAT hay Non-Lab Khoa học tự chọn (4) 3
 • Khoa học xã hội tự chọn (5) 3

Tổng số Semester Tín 17

Học kỳ thứ ba Credits

 • COM thuật tự chọn (6) 3
 • DAN 131 Rehearsal và Hiệu suất 1
 • Kỹ thuật DAN 240 Intermediate Modern Dance và Ballet 3
 • Phòng thí nghiệm Khoa học tự chọn (7) 4
 • Khoa học xã hội tự chọn 3
 • Khoa học xã hội tự chọn 3

Tổng số Semester Tín 17

Thứ tư Semester Credits

 • DAN 106 Các khái niệm Vũ II 2
 • DAN 128 Múa hiện đại II 2
 • DAN 132 Rehearsal và Hiệu suất 1
 • Kỹ thuật DAN 241 Intermediate Modern Dance và Ballet 3
 • Tổng Elective 3
 • Văn học tự chọn (8) 3

Tổng số Semester Tín 14

 1. Tùy thuộc vào vị trí.

 2. SUNY GER Toán.

 3. SUNY GER Khoa học Xã hội.

 4. SUNY GER Toán hoặc Khoa học Non-phòng thí nghiệm.

 5. SUNY GER Western Civilization.

 6. SUNY GER truyền thông cơ bản.

 7. SUNY GER Khoa học Tự nhiên.

 8. SUNY GER Nhân văn.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Nassau Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date