Khoa học môi trường AS

SUNY Clinton Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khoa học môi trường AS

SUNY Clinton Community College

Học sinh sẽ phát triển một nền tảng vững chắc trong khoa học với các khóa học về khoa học môi trường, sinh thái, địa chất, sinh học và hóa học. Các khóa học chuyên ngành về công nghệ khoa học môi trường và các vấn đề môi trường nhấn mạnh các kỹ năng quản lý dự án khoa học và Pathways sự nghiệp cho các nhà khoa học môi trường. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu giáo dục cơ bản khác điển hình trong hai năm đầu của chương trình BS, các môn học môi trường chuyên ngành sẽ cung cấp cho sinh viên một kỹ năng hữu ích trong việc theo đuổi việc làm tương lai của họ trong kỹ thuật môi trường và khắc phục, quản lý tài nguyên, hoặc nước thải / ngành công nghiệp xử lý nước uống.

Chương trình nhiệm vụ

Nhiệm vụ của chương trình AS về Khoa học Môi trường là chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang chương trình BS Khoa học Môi trường 4 năm với sự kết hợp phù hợp của giáo dục phổ thông và các môn học chuyên ngành trong khoa học tự nhiên.

Mục tiêu của Chương trình

Chương trình sẽ chuẩn bị các chuyên ngành Khoa học Môi trường:

  • Để giải quyết vấn đề;
  • Để thu thập chính xác và ghi lại dữ liệu trong các thiết lập hiện trường và phòng thí nghiệm;
  • Để chứng minh sự hiểu biết về máy tính;
  • Áp dụng các kỹ thuật lấy mẫu và thu thập dữ liệu khác nhau cho môi trường, bao gồm đất và nước; và
  • Sử dụng các nguồn lực sẵn có công khai cần thiết cho việc điều tra và quản lý trang web môi trường.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối November 19, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Plattsburgh, New York
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Hoa Kỳ - Plattsburgh, New York
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ