ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở San Juan Argentina 2021

Một khóa học là nghiên cứu về một chủ đề cụ thể trong một vấn đề rộng lớn hơn và là nền tảng của một trình độ chuyên môn. Một khóa học tiêu biểu bao gồm các bài giảng, đánh giá và hướng dẫn.

Argentina có một cộng đồng đa văn hóa và là một quốc gia chào đón sinh viên chọn theo học ở nước ngoài. Chất lượng giáo dục là tuyệt vời và cũng rất phải chăng.

Tìm Các Khóa học ở San Juan ở Argentina 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Kiến trúc

Universidad De Congreso
Khóa học
Người Tây Ban Nha

Universidad De Congreso tìm cách đào tạo các Kiến trúc sư cam kết chăm sóc và bảo tồn môi trường và di sản văn hóa.

Đọc thêm

Kế toán công quốc gia

Universidad De Congreso
Khóa học
Người Tây Ban Nha

Universidad De Congreso đề xuất đào tạo kế toán, trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh, có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Đọc thêm