ACADEMICCOURSES

Trang 2/8, <small>Tìm 110 Các Khóa học Hàng đầu ở Ấn Độ 2020</small>

Khóa học 16-30 (/110). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Khóa học Hàng đầu ở Ấn Độ 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Tất nhiên trong pedagogies kỹ thuật số

Taaleem College of International Studies
Khóa học
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
8 tháng
Trực tuyến

Thiết kế, phát triển và phân phối với triết lý cảm ứng công nghệ cao và cao các chương trình được thực hiện hoàn toàn thông qua các không gian học tập trực tuyến hợp tác (CLS) ...

Đọc thêm

Khóa học Kinh doanh quốc tế

Taaleem College of International Studies
Khóa học
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Trực tuyến

Thiết kế, phát triển và phân phối với triết lý cảm ứng công nghệ cao và cao các chương trình được thực hiện hoàn toàn thông qua các không gian học tập trực tuyến hợp tác (CLS) ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong pedagogies kỹ thuật số

Taaleem College of International Studies
Khóa học
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
8 tháng
Trực tuyến

Thiết kế, phát triển và phân phối với triết lý cảm ứng công nghệ cao và cao các chương trình được thực hiện hoàn toàn thông qua các không gian học tập trực tuyến hợp tác (CLS) ...

Đọc thêm

Khóa học trong GEDP

Taaleem College of International Studies
Khóa học
Các khóa học quản lý
Tháng 7 2020
<
Kết hợp qua mạng và tại trường
<
Toàn thời gian
<
3 tuần
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Thiết kế, phát triển và phân phối với triết lý cảm ứng công nghệ cao và cao các chương trình được thực hiện hoàn toàn thông qua các không gian học tập trực tuyến hợp tác (CLS) ...

Đọc thêm

Khóa học trong PGBDM, PDCEDP, GEDP

Taaleem College of International Studies
Khóa học
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
Khuôn viên trường

Chương trình tuần này là một cắt dán của học tập và kinh nghiệm kinh tế - xã hội, và bao gồm đến thăm các điểm chữ ký của Xin-ga-po và các dự án cơ sở hạ tầng, giảng học thuật ...

Đọc thêm

Chương Trình Quản Lý Cơ Bản: Quản Lý Mới được Bổ Nhiệm

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
3 ngày
Khuôn viên trường

Trong chương trình này, bạn sẽ tập trung vào những thay đổi bạn sẽ gặp phải trong quá trình chuyển đổi của bạn từ managee để quản lý. Bạn sẽ học được thực hành thành công được ...

Đọc thêm

Điều Hành Chương Trình

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
Các khóa học quản lý
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

Điều này, thâm canh, chương trình kéo dài một tháng cho điều hành cấp cao sẽ giúp bạn mở rộng quan điểm của bạn về các vấn đề hiện tại, chính sách, và môi trường cạnh tranh bằ ...

Đọc thêm

Tài Chính Cho Quản Lý Phi Tài Chính

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Khuôn viên trường

Chương trình giúp học viên cải thiện giao tiếp với người dân trong khu vực tài chính, góp phần quyết định tài chính, và hiểu rõ hơn về tác động của quyết định chiến lược về gi ...

Đọc thêm

Nhân Sự điều Hành Chương Trình

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
Các khóa học quản lý
<
Bán thời gian
<
2 tuần
Khuôn viên trường

Các vật liệu trình bày trong chương trình dựa trên một nghiên cứu được trao giải thưởng toàn diện, thực hiện bởi Đại học Michigan Ross School of Business khoa Wayne Brockbank ...

Đọc thêm

Lãnh đạo Trong Hoạt động Thực Vật

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Khuôn viên trường

Cung cấp cho người tham gia với các công cụ và khái niệm rằng họ có thể sử dụng ngày hôm nay để cải thiện hoạt động hiện tại của họ Mở rộng quan điểm của họ và mở rộng khả năn ...

Đọc thêm

Quản Lý II

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Khuôn viên trường

Tính năng duy nhất: Chương trình bắt đầu với một kiểm tra của phong cách quản lý cá nhân và di chuyển của bạn với một nhóm quá trình tương tác. ...

Đọc thêm

Quản Lý Nhà Quản Lý

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
4 ngày
Khuôn viên trường

Quản lý của người quản lý chương trình cung cấp một khuôn khổ lãnh đạo tích hợp sẽ cho phép người tham gia để xác định và xây dựng các cơ hội tạo giá trị. ...

Đọc thêm

Thương Lượng Và Quản Trị Các Hợp đồng Lao động

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Khuôn viên trường

Điều này tác động cao, các loại hạt và bu lông, định hướng ứng dụng kinh nghiệm học tập được thiết kế để nâng cao hiệu quả của bạn trong các cuộc đàm phán trong hợp đồng lao đ ...

Đọc thêm

Chiến Lược đàm Phán Và Kỹ Năng ảnh Hưởng

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
3 ngày
Khuôn viên trường

Một khóa học đào tạo quản trị nhấn mạnh rằng tất cả bốn chiến lược đàm phán tình huống.

Đọc thêm

Kế Hoạch Chiến Lược Nguồn Nhân Lực

Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan
Khóa học
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Khuôn viên trường

Bằng cách tham gia vào các cuộc đối thoại đang hoạt động xung quanh các vấn đề nhân sự tổ chức của bạn thực sự đối đầu, đội bóng của bạn sẽ thu được kiến ​​thức thực tế để giú ...

Đọc thêm