ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Bishop Burton Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2021

Hiện có hàng trăm quốc gia công nhận trình độ chuyên nghiệp và các khóa học đào tạo từ các nhà cung cấp giáo dục hàng đầu thế giới. Mục tiêu khóa học nên dẫn đến phương pháp giảng dạy và học sinh quan tâm.

Giáo dục tại Vương quốc Anh là một vấn đề phân cấp với mỗi quốc gia của Vương quốc Anh có hệ thống riêng biệt dưới một chính phủ khác nhau: Chính phủ Anh chịu trách nhiệm cho đội tuyển Anh, và Chính phủ Scotland, Chính phủ xứ Wales và Bắc Ireland điều hành chịu trách nhiệm Scotland , Wales và Bắc Ai-len, tương ứng.

Tìm Các Khóa học ở Bishop Burton ở Vương quốc Anh 2021

kết quả được tìm thấy Filter

TUYỂN DỤNG TRONG BUTCHERY

Bishop Burton College
Khóa học
Tháng 8 2021
Anh
Khuôn viên trường

Là một người học việc, bạn sẽ có một công việc và kiếm được tiền lương trong khi xây dựng kiến thức và kỹ năng trong ngành công nghiệp thịt và gia cầm. ...

Đọc thêm