ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Spa Hoàng gia Leamington Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2021

Các khóa học được tổ chức dưới dạng các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên chất lượng cao, qua đó nhằm nâng cao kiến thức của học viên hoặc huấn luyện học viên về một lĩnh vực cụ thể. Các khóa học khác nhau rất nhiều về thời gian học, số lượng học viên, và nội dung môn học.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Tìm Các Khóa học ở Spa Hoàng gia Leamington ở Vương quốc Anh 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Khóa học - Truy cập vào chương trình Giáo dục đại học

Warwickshire College Group
Khóa học
Anh
Khuôn viên trường

Một cấp độ thường được nghiên cứu trong một khoảng thời gian hai năm và được công nhận rộng rãi như là trình độ mà các trường đại học Vương quốc Anh sử dụng để đánh giá điều k ...

Đọc thêm

Khóa học - Tiếng Anh

Warwickshire College Group
Khóa học
Anh
Khuôn viên trường

Bạn có thể học tiếng Anh tại trường tiếng Anh của chúng tôi tại Royal Leamington Spa College.

Đọc thêm