ACADEMICCOURSES

So sánh 3 Các Khóa học về Phương pháp nghiên cứu Khoa học

Khi tìm kiếm để phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp, các môn học có thể là giải pháp. Một khóa học cung cấp cho các cá nhân một kinh nghiệm học tập chuyên sâu khám phá các khái niệm và thông tin cần biết về bất kỳ chủ đề cụ thể nào.

Một khóa học trong phương pháp nghiên cứu khoa học là gì? Học sinh có thể mong đợi để tìm các lớp học trong thiết kế nghiên cứu, quy trình, đạo đức, lấy mẫu và thu thập cũng như phân tích dữ liệu trong một khóa học phương pháp nghiên cứu. Được thiết kế để giới thiệu các học giả với nhiều phương pháp có sẵn, các khóa học có thể bao gồm các kỹ năng cụ thể cho từng phương pháp nghiên cứu và cách tiến hành các thí nghiệm trong phạm vi của phương pháp. Các phương pháp định tính, định lượng và phương pháp hỗn hợp có thể được đề cập theo ứng dụng của họ trong nhiều lĩnh vực như y học, kỹ thuật, tâm lý học và khoa học.

Bản chất tỉ mỉ và chi tiết theo định hướng của sinh viên phương pháp là một kỹ năng đặc biệt hữu ích cho các lĩnh vực nghề nghiệp xử lý dữ liệu, số hoặc quy trình. Tư duy phê phán, phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề cả cá nhân lẫn nhóm là những kỹ năng được tìm kiếm trong khả năng lãnh đạo tiềm năng. Kinh nghiệm đạo đức và quy định phát triển các kỹ năng kiểm tra và kiểm soát chất lượng hữu ích trong bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào.

Tính chất mở rộng của các phương pháp nghiên cứu đã tạo ra một nhu cầu được đáp ứng bởi cả cơ hội học tập từ xa và địa phương. Sự đa dạng trong khóa học tập trung tạo ra một hướng duy nhất cho mỗi học sinh, tạo ra một nghĩa vụ tài chính có thể thay đổi theo thể chế. Trường học quan tâm có thể cung cấp thêm chi tiết về chi phí.

Thường có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người có kiến ​​thức và kinh nghiệm về các phương pháp nghiên cứu khoa học. Giảng dạy và giám sát trong các lĩnh vực nghiên cứu có tiềm năng, cũng như quản lý trong một bộ phận R & D của bất kỳ số lượng các công ty sản xuất, mỹ phẩm, dược phẩm hoặc nước. Nhiều sinh viên có thể tìm thấy nghề nghiệp như kiểm toán viên đảm bảo chất lượng, điều phối viên bán hàng kỹ thuật và điều phối viên tiếp thị hoặc chuyên gia điều tiết. Các mảng của các ngành có thể trình bày nhiều mở.

Các lĩnh vực của phương pháp nghiên cứu khoa học được hỗ trợ bởi các khóa học được cung cấp trên toàn cầu thông qua nhiều chương trình khoảng cách. Các lớp học vật lý cũng tạo cơ hội cho sinh viên thích ở lại địa phương. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

3 Kết quả trong Phương pháp nghiên cứu Khoa học Filter

Khóa Học Trực Tuyến: Thiết Kế Nghiên Cứu về Nghiên Cứu Về Sinh Học

Elevate Health
Khóa học
12 Tháng 10 2020
<
Bán thời gian
<
6 tuần
05 Tháng 10 2020
Anh
Trực tuyến

Khóa học này là một thành phần cốt lõi của bất kỳ bằng Thạc sĩ Dịch tễ học nào và cũng là chìa khóa để có thể theo dõi các khóa học y tế trực tuyến chuyên ngành về dịch tễ học ...

Đọc thêm

Amsterdam - Tâm lý học

IES Abroad
Khóa học
<
Toàn thời gian
Anh
Hà Lan
Khuôn viên trường

Đại học Vrije Amsterdam (VU). Nằm ở phía Nam Amsterdam và tự hào với số lượng sinh viên đa dạng, VU cung cấp một loạt các khóa học về Tâm lý học và khoa học được giảng dạy bởi ...

Đọc thêm

Madrid - Kỹ thuật, Toán

IES Abroad
Khóa học
<
Toàn thời gian
Anh
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Chuyên ngành học của bạn với một loạt các khóa học kỹ thuật, từ hàng không vũ trụ đến cơ khí. Các khóa học khoa học cung cấp cho bạn cơ hội nghiên cứu khoa học dược phẩm cũng ...

Đọc thêm