Tìm kiếm Các Khóa học về Giấy phép lái máy bay cá nhân ở châu Phi 2020

Các khóa học được tổ chức dưới dạng các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên chất lượng cao, qua đó nhằm nâng cao kiến thức của học viên hoặc huấn luyện học viên về một lĩnh vực cụ thể. Các khóa học khác nhau rất nhiều về thời gian học, số lượng học viên, và nội dung môn học.Châu Phi là m… Đọc thêm

Các khóa học được tổ chức dưới dạng các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên chất lượng cao, qua đó nhằm nâng cao kiến thức của học viên hoặc huấn luyện học viên về một lĩnh vực cụ thể. Các khóa học khác nhau rất nhiều về thời gian học, số lượng học viên, và nội dung môn học.

Châu Phi là một lục địa của 53 quốc gia độc lập và một pha trộn phong phú của các dân tộc bản địa, văn hóa, kinh tế và lịch sử. Châu Phi là châu lục lớn thứ hai trên thế giới.

Xem tất cả Các Khóa học về Giấy phép lái máy bay cá nhân ở châu Phi 2020

Đọc ít hơn
Kenya School of Flying
Nairobi, Kenya

Khóa học này mất 4-6 tháng.

Khóa học này mất 4-6 tháng. Đọc ít hơn
Khóa học
01 July 2020
Toàn thời gian
4 tháng
Anh
Tại trường
 
Paramount Aviation Academy
Bethlehem, South Africa

Giấy phép thí điểm cá nhân là bước đầu tiên để đạt được CPL. Nó cho phép bạn mang theo một số lượng hành khách hạn chế.

Giấy phép thí điểm cá nhân là bước đầu tiên để đạt được CPL. Nó cho phép bạn mang theo một số lượng hành khách hạn chế. Đọc ít hơn
Khóa học
01 February 2020
Toàn thời gian
Anh
Tại trường