ACADEMICCOURSES

Tìm kiếm Các Khóa học Bán thời gian về Làm gốm 2020/2021

Bạn thường có thể có các khóa học giáo dục đại học nếu bạn là 18 tuổi trở lên. Chúng tôi thường xuyên giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức chuyên nghiệp như các trường nghệ thuật hoặc các trường đại học nông nghiệp - gần như tất cả trong số đó có trang web riêng của họ. Bạn có thể nhận được một loạt các kỹ năng, ví dụ, bằng cấp, bằng cử nhân, bằng nền tảng và trình độ sau đại học.

Nghiên cứu về gốm sứ liên quan đến lịch sử, lý thuyết và thực hành tạo ra các vật thể bằng đất sét được làm cứng từ nguồn nhiệt. Cả khoa học và công nghệ đều được sử dụng cho nghệ thuật này.

Yêu cầu thông tin về Các Khóa học Bán thời gian về Làm gốm 2020/2021

1 Kết quả trong Làm gốm Filter

Accademia Riaci
Khóa học
<
Bán thời gian
<
2&nbsp;-&nbsp;12 tuần
Anh
Khuôn viên trường

6 tuần 8 TUẦN Sự định hướng. Thông dịch toàn thời gian trong các bài học với giảng viên.

Đọc thêm