ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Anh hùng Veracruz Mexico 2021

Một khóa học là nghiên cứu về một chủ đề cụ thể trong một vấn đề rộng lớn hơn và là nền tảng của một trình độ chuyên môn. Một khóa học tiêu biểu bao gồm các bài giảng, đánh giá và hướng dẫn.

Mexico, Mexico chính thức Hoa Kỳ, là một nước cộng hòa lập hiến liên bang ở Bắc Mỹ. Làm việc có thể yêu cầu một visa làm việc, đó là khó khăn để có được nếu bạn chỉ muốn tự do trong một thời gian ngắn. Các trường đại học hầu hết các chính phủ tài trợ trên các thành phố thị trưởng (vốn nhà nước) có các khóa học ngắn hạn về lịch sử, ẩm thực và văn hóa đối tượng, hầu hết trong số đó là gần như miễn phí.

Veracruz là một vùng đất của nhiều trường đại học nổi tiếng ở Mexico. Các trường đại học nổi tiếng nhất trong thành phố là Veracruzana Đại học cung cấp cho sinh viên các chương trình độ 56 cử nhân, 37 thạc sĩ và 5 tiến sĩ.

Tìm Các Khóa học ở Anh hùng Veracruz ở Mexico 2021

kết quả được tìm thấy Filter

University of Veracruz - Universidad Veracruzana
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
2&nbsp;-&nbsp;6 tuần
Anh
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Cung cấp sáu cấp độ tiếng Tây Ban Nha.

Đọc thêm