ACADEMICCOURSES

Xem 23 Các Khóa học Hàng đầu ở Nauy 2020

Các chuyên gia và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới Na Uy cho giáo dục và phát triển chuyên môn. Na Uy là một đất nước xinh đẹp với những cơ hội giáo dục tuyệt vời. Các khóa học tại Na Uy sẽ cung cấp cho bạn truy cập vào một kinh nghiệm học tập thực sự đa văn hóa, như Na Uy có một dân số lớn quốc tế, trong khi sử dụng phương pháp học tập sáng tạo.

Các khóa học tại Na Uy có nhiều nguyên nhân và thường gắn liền với chương trình cấp bằng, chương trình chứng nhận hoặc phát triển hàng loạt chuyên nghiệp. Có những lựa chọn học tập cho các khóa học tại Na Uy để đáp ứng nhu cầu của học sinh hầu như bất kỳ, bao gồm cả học tập trực tuyến từ xa, hoặc trong một lớp học. Các khóa học ở Na Uy cũng có một loạt các chương trình trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, truyền thông, phương tiện truyền thông, tâm lý học, quan hệ quốc tế và những người khác nhiều.

Nếu bạn đang xem xét các khóa học tại Na Uy, sau đó tìm kiếm thông qua các chương trình dưới đây để tìm hiểu thêm về các cơ hội đang chờ bạn!

kết quả được tìm thấy Filter

Chương trình Cán bộ Đầu tiên

OSM Aviation Academy
Khóa học Tháng Ba 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Chương trình Cán bộ Đầu tiên (FOP) là một chương trình huấn luyện chuyến bay tích hợp toàn diện, nơi các bài học về lý thuyết và chuyến bay rất phức tạp, tạo cho bạn một sự câ ...

Đọc thêm

Hòa Bình Và Xung đột Khoa Học

Bjørknes Høyskole
Khóa học 01 January 2020 Toàn thời gian Tại trường

Bjørknes College, cung cấp cho 60 tín chỉ trong các nghiên cứu hòa bình và xung đột. Chương trình này mang tính liên ngành và cung cấp một giới thiệu lý thuyết và thực tế với ...

Đọc thêm

2 năm toàn thời gian thí điểm giáo dục quốc tế tại học viện phi công máy bay

Pilot Flight Academy
Khóa học 01 January 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Công tác giáo dục quốc tế thí điểm tại Pilot Flight Academy là một 2-năm học toàn thời gian với nghiên cứu lý luận song song và bay.

Đọc thêm

Thực hiện và đánh giá các biện pháp can thiệp của tổ chức nhiên

NIVA Education
Khóa học 01 August 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Khi nghiên cứu can thiệp ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thập kỷ qua, sự cần thiết phải học làm thế nào để đánh giá các nghiên cứu như một cách làm tăng kiến ​​thức của c ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong các nghiên cứu về môi trường toàn cầu

Kulturstudier
Khóa học 04 September 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Khóa học này cung cấp cho một giới thiệu về khoa học xã hội đến các lĩnh vực quan trọng nhất trong các nghiên cứu về môi trường toàn cầu nói chung và Tây Phi nói riêng. Nó vùi ...

Đọc thêm

Nạc và các khóa học môi trường làm việc

NIVA Education
Khóa học 01 September 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Khóa học sẽ bao gồm một kết hợp của các bài giảng và thảo luận về vai trò của môi trường làm việc nạc và quy trình sản xuất bền vững trong việc thực hiện Lean thực tế, dự án n ...

Đọc thêm

Việc trình phòng ngừa khuyết tật (năm 2)

NIVA Education
Khóa học 01 September 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

khuyết tật làm việc xảy ra khi một công nhân là không thể tiếp tục lại hoặc ở lại làm việc vì của một vấn đề sức khỏe. Việc mất năng suất do sức khỏe người lao động nghèo hoặc ...

Đọc thêm

Tâm lý học tích cực vào quá trình làm việc

NIVA Education
Khóa học 01 August 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Mục đích của khóa học là để trình bày và thảo luận về một số khái niệm quan trọng - để tham gia ví dụ làm việc, lãnh đạo tích cực, và crafting công việc - trong cuộc sống công ...

Đọc thêm

Bắt nạt và quấy rối tại công trình

NIVA Education
Khóa học 01 September 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Dựa trên các nghiên cứu gần đây nhất, khóa học sẽ cập nhật kiến ​​thức của người tham gia vào các nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và hậu quả của việc bắt nạt trong công việc. Khóa ...

Đọc thêm

Quản lý tuổi trong các tổ chức công việc khóa học

NIVA Education
Khóa học 01 August 2020 Bán thời gian Anh Tại trường

Khóa học này sẽ tập trung vào thực tiễn quản lý tuổi trong các tổ chức công việc không chỉ bao gồm các hoạt động cấp độ tổ chức, chẳng hạn như hoạt động quản lý hàng đầu, HR-c ...

Đọc thêm

Quản lý rủi ro hóa chất tại nơi làm việc nhiên

NIVA Education
Khóa học 01 August 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

REACH và ATVSLĐ luật này được nhắm tới cùng một mục tiêu: an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của một nhân viên xử lý các chất hóa học trong công việc. Thuật ngữ và ngôn ngữ chung ...

Đọc thêm

đa dạng và quản lý bao gồm nhiên

NIVA Education
Khóa học 01 January 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

quản lý đa dạng có thể được xem như là một quá trình nội bộ nhằm tạo ra một môi trường làm việc tích cực bằng cách khác biệt cá nhân vào xem xét. Đa dạng là về việc chấp nhận ...

Đọc thêm

Không gian làm việc thúc đẩy hạnh phúc nhiên

NIVA Education
Khóa học 01 August 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Một môi trường trong nhà tốt có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người, hạnh phúc và hiệu suất làm việc. Việc thiết kế các không gian làm việc phải đưa vào tài khoản các hoạ ...

Đọc thêm

Cho một khóa học môi trường làm việc lành mạnh kỹ thuật số

NIVA Education
Khóa học 01 September 2020 Bán thời gian Anh Tại trường

Môi trường làm việc kỹ thuật số có những thách thức về thông tin và truyền thông tràn, linh hoạt / làm việc vô biên, khả năng sử dụng kém của hệ thống CNTT, phức tạp công nghệ ...

Đọc thêm

Yếu tố con người trong quá trình làm việc Bắc cực

NIVA Education
Khóa học 01 August 2020 Toàn thời gian Anh Tại trường

Khóa học này sẽ thảo luận về các rủi ro đặc biệt của công việc trong môi trường ở Bắc Cực. Những người tham gia sẽ được học về các giải pháp để giảm thiểu những rủi ro trong c ...

Đọc thêm