ACADEMICCOURSES

Tìm kiếm Các Khóa học về Nghiên cứu kinh doanh 2020/2021 ở Sê-ri ở Nam Phi

Một khóa học là nghiên cứu về một chủ đề cụ thể trong một vấn đề rộng lớn hơn và là nền tảng của một trình độ chuyên môn. Một khóa học tiêu biểu bao gồm các bài giảng, đánh giá và hướng dẫn.

Nghiên cứu kinh doanh là một lĩnh vực học tập trong đó sinh viên sẽ học các kĩ năng cần thiết để điều hành một tổ chức kinh doanh. Các chủ đề khác nhau có thể bao gồm quảng cáo, marketing, quản lý vốn, giao tiếp, quản trị, lập các kế hoạch kinh doanh, cũng như tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

Một quốc gia nằm về phía Nam của châu Phi, Nam Phi, có một nền văn hóa phong phú mà bạn sẽ không bao giờ có đủ, trong khi du lịch hoặc học tập tại đây. Các ngôn ngữ ở đây bao gồm Afrikaner và tiếng Anh cũng như Hà Lan. Cuộc sống đại học của trường đại học lớn của Nam Phi, Đại học Johannesburg hoặc bất kỳ trường đại học khác sẽ được tâm thổi. Bạn sẽ yêu thích tương tác với Bantus đây và khí hậu nhiệt đới của khu vực.

Thành phố Johannesburg là nguồn lớn nhất của vàng và kim cương ở Nam Phi. Nó là cơ sở của tòa án hiến pháp của Nam Phi và là thành phố lớn nhất và giàu có nhất tại tỉnh Gauteng. Đây là nhà của Đại học Johannesburg.

Yêu cầu thông tin về Các Khóa học về Nghiên cứu kinh doanh ở Sê-ri ở Nam Phi 2020/2021

13 Kết quả trong Nghiên cứu kinh doanh, Sê-ri Filter

University of Johannesburg
Khóa học
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
3 tuần
Anh
Khuôn viên trường

NQF Cấp Dạy và học: Quản lý KHOA QUẢN LÝ Đại học Johannesburg

Đọc thêm

Trình Quản trị Kinh doanh - Storekeeping và chứng khoán kiểm soát

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
64 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành thành công của chương trình, người học sẽ nhận được một Damelin Giấy chứng nhận Chương trình ngắn trong Storekeeping và kiểm soát chứng khoán. ...

Đọc thêm

Trình Quản trị Kinh doanh - Essential Business Tài chính (ICB)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
100 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành chương trình, ICB sẽ cấp học với một thư kết quả từ phác thảo các mô-đun được bảo hiểm.Các ICB sẽ áp dụng cho FASSET thay mặt của người học đối với các kỹ n ...

Đọc thêm

Trình Quản trị Kinh doanh - Chương trình Kỹ năng giao tiếp (CIS)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
65 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành mỗi chương trình kỹ năng, CIS sẽ cấp học với một thư kết quả từ phác thảo các mô-đun và các khoản tín dụng đạt được.Chỉ khi hoàn thành 3 mô-đun về phía đủ đ ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong Quản trị kinh doanh - Kế toán tài chính 1 (CIS)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
65 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành mỗi chương trình kỹ năng, CIS sẽ cấp học với một thư kết quả từ phác thảo các mô-đun và các khoản tín dụng đạt được.Chỉ khi hoàn thành 3 mô-đun về phía đủ đ ...

Đọc thêm

Trình Quản trị Kinh doanh - Chương trình Kỹ năng Kinh tế (CIS)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
65 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành mỗi chương trình kỹ năng, CIS sẽ cấp học với một thư kết quả từ phác thảo các mô-đun và các khoản tín dụng đạt được.Chỉ khi hoàn thành 3 mô-đun về phía đủ đ ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong Quản trị kinh doanh - Nguyên tắc của Luật Thương mại (CIS)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
65 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành mỗi chương trình kỹ năng, CIS sẽ cấp học với một thư kết quả từ phác thảo các mô-đun và các khoản tín dụng đạt được.Chỉ khi hoàn thành 3 mô-đun về phía đủ đ ...

Đọc thêm

Khóa học về quản lý - quản trị kinh doanh và quản lý (bam)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
68 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành thành công chương trình, người học sẽ nhận được Chương trình ngắn Damelin trong Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh và Quản lý. ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong Marketing - Chương trình ngắn trong bán hàng và quản lý tiếp thị

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
50 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành thành công của chương trình, học viên sẽ nhận được Damelin Giấy chứng nhận Chương trình ngắn trong bán hàng và quản lý tiếp thị. ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong Marketing - Chương trình Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
72 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành chương trình và nếu người học được tìm thấy là "có thẩm quyền" trong PoE, người học sẽ nhận được một bản Tuyên Bố Seta Dịch vụ Kết quả nêu rõ các đơn vị tiê ...

Đọc thêm

Khóa học về kỹ năng tiếp thị trong kỹ năng quản trị kinh doanh

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
99 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành chương trình và nếu người học được phát hiện là "Có thẩm quyền" trong PoE, người học sẽ nhận được Báo cáo Kết quả về Dịch vụ SETA đưa ra tiêu chuẩn đơn vị t ...

Đọc thêm

Khóa học về quản trị văn phòng - toán học cho kinh doanh (ibs)

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
65 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành thành công mỗi chương trình kỹ năng, IBS sẽ đưa ra cho người học với một Thư Kết quả phác ra mô-đun và tín chỉ đạt được. Chỉ khi hoàn thành 3 mô-đun về phía ...

Đọc thêm

Tất nhiên trong bán buôn và bán lẻ - Storekeeping và kiểm soát chứng khoán

Damelin Part Time
Khóa học
Tháng 2 2021
<
Bán thời gian
<
64 giờ
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành thành công của chương trình, người học sẽ nhận được các chương trình ngắn Damelin trong Storekeeping và Cổ Giấy chứng nhận kiểm soát. ...

Đọc thêm