ACADEMICCOURSES

Trang 2 của 5, <small>so sánh 65 Các Khóa học Hàng đầu ở Thụy Sĩ 2020</small>

Khóa học 16-30 (/65). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Khóa học Hàng đầu ở Thụy Sĩ 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Lãnh đạo Và Hiệu Suất Cao đội

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Tại trường

Khi bạn nhận được trở về nhà, bạn sẽ có ý thức tự lực, kiến thức và chiến thuật để xây dựng một, gắn kết hơn nữa hiệu suất cao đội - và bằng cách mở rộng, một tổ chức thành cô ...

Đọc thêm

Phát Triển Lãnh đạo Cho Chuyên Gia Nhân Sự

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Tại trường

Phát triển thông qua sự hợp tác giữa CCL và Xã hội để quản lý nhân sự (SHRM), chương trình này giúp bạn chuẩn bị để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn của người dân và cá ...

Đọc thêm

Các Lãnh đạo Người Mỹ Gốc Phi Chương Trình

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Tại trường

Nó là một trong những chương trình phát triển lãnh đạo vài thiết kế cho và nhân viên của người Mỹ gốc Phi. chương trình của chúng tôi cung cấp một diễn đàn an toàn để khám phá ...

Đọc thêm

Chương Trình Phụ Nữ Lãnh đạo

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
5 ngày
Tại trường

Phụ nữ lãnh đạo Chương trình, thiết kế và nhân viên của phụ nữ, tập hợp các đánh giá phản hồi mạnh mẽ và công cụ tìm thấy trong các chương trình Trung tâm, cùng với nội dung d ...

Đọc thêm

Tập Huấn Phát Triển

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
3 ngày
Tại trường

Chương trình này được thiết kế để chuyển cho các tổ chức. Trung tâm cũng cung cấp một phiên bản ghi danh của Huấn luyện cho phát triển.

Đọc thêm

Duyệt Thách Thức Phức Tạp

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
3 ngày
Tại trường

Chương trình này cung cấp cho các nhà lãnh đạo những kỹ năng và chiến lược để giải quyết những thách thức kinh doanh phức tạp mà không có giải pháp xác định rõ ràng. ...

Đọc thêm

Thúc đẩy Lãnh đạo Toàn Cầu

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
3 ngày
Tại trường

Kinh nghiệm này hành động theo định hướng cung cấp kỹ thuật để quản lý con người từ các nền văn hóa khác nhau để làm việc cùng nhau hiệu quả hơn trên cơ sở ngày-to-ngày. ...

Đọc thêm

Tập Huấn Cho Các Chuyên Gia Nguồn Nhân Lực

Center for Creative Leadership
Hoa Kỳ, Greensboro + 10 Hơn
Khóa học
01 Sep 2020
<
Bán thời gian
<
3 ngày
Tại trường

Chương trình này giúp bạn tăng cường kỹ năng lãnh đạo của riêng bạn và tìm hiểu làm thế nào để xây dựng mối quan hệ huấn luyện để phát triển các kỹ năng của người khác. ...

Đọc thêm

Französisch intensiv

Sprachschule Schneider
Thụy Sĩ, Zürich
Khóa học
01 Feb 2020
<
6 tuần
Tại trường

Mit einem Intensivkurs erreichen Sie Ihr anvisiertes Lernziel am schnellsten. Um einen schnellen Lernfortschritt zu erreichen, arbeiten Sie in kleinen, sorgfältig zusammenges ...

Đọc thêm

Các khóa học bằng tiếng Pháp

Sprachschule Schneider
Thụy Sĩ, Zürich
Khóa học
01 Feb 2020
<
16 tuần
Tại trường

Bạn sẽ nhận được nhờ vào các nhóm nhỏ với chỉ 3-6 người chuẩn bị Văn bằng tối ưu - lý tưởng cho tất cả những người muốn đạt được chăm sóc bởi các chuyên gia bằng cách chọn giá ...

Đọc thêm

Đức chuyên sâu

Sprachschule Schneider
Thụy Sĩ, Zürich
Khóa học
01 Feb 2020
Tại trường

Đây là một khóa học chuyên sâu, bạn sẽ đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng như bạn đang cố định. Để đảm bảo tiến bộ nhanh chóng của học tập của bạn, bạn sẽ làm việc một lý ...

Đọc thêm

Các khóa học bằng tiếng Anh

Sprachschule Schneider
Thụy Sĩ, Zürich
Khóa học
01 Feb 2020
<
16 tuần
Tại trường

Bạn sẽ nhận được nhờ vào các nhóm nhỏ với chỉ 3-6 người chuẩn bị Văn bằng tối ưu - lý tưởng cho tất cả những người muốn đạt được chăm sóc bởi các chuyên gia bằng cách chọn giá ...

Đọc thêm

Các khóa học chuyên sâu - Tiếng Anh

ASC International House
Thụy Sĩ, Geneva
Khóa học
01 Feb 2020
<
Toàn thời gian
Tại trường

Các khóa học bắt đầu vào mỗi thứ Hai cho tất cả các cấp, ngoại trừ mức độ mới bắt đầu. Một khóa học mới bắt đầu mở ra khi một nhóm ...

Đọc thêm

Bài học cá nhân tiếng Pháp

ASC International House
Thụy Sĩ, Geneva
Khóa học
01 Feb 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Tại trường

Nếu bạn có nhu cầu ngôn ngữ đặc biệt hoặc nếu số giờ làm việc của bạn không tương thích với lịch học cố định, tin

Đọc thêm

Bài học cá nhân tiếng Anh

ASC International House
Thụy Sĩ, Geneva
Khóa học
01 Feb 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Tại trường

Nếu bạn có nhu cầu ngôn ngữ đặc biệt hoặc nếu số giờ làm việc của bạn không tương thích với lịch học cố định

Đọc thêm