ACADEMICCOURSES

Tìm kiếm Các Khóa học về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở châu Âu 2020/2021

Một khóa học đề cập đến một chương trình nghiên cứu chuyên ngành. Nó thường diễn ra trong khuôn viên trường nhưng có thể được gửi trực tuyến. Các khóa học được phổ biến cho những người muốn có được kiến ​​thức cụ thể trong một chủ đề.

CSR là viết tắt của "trách nhiệm xã hội", một kỷ luật mà chuẩn bị học sinh để cân bằng các ưu tiên của các doanh nghiệp để cải thiện dòng dưới cùng của họ với mong muốn thúc đẩy các chương trình xã hội, tặng nguyên nhân xứng đáng. Những kỹ năng này được sử dụng bởi các tập đoàn, phi lợi nhuận và các tổ chức chính phủ.

Trong tất cả, có hơn 4000 tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu cung cấp một loạt các khóa học tại Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến Sĩ. Với ngày càng nhiều của các tổ chức cung cấp tiếng Anh như là ngôn ngữ của giáo dục đối với ít nhất một số chương trình đào tạo của họ, trường đại học ở châu Âu hiện nay có chất lượng cao hơn bao giờ hết. Các trường đại học ở châu Âu đưa ra một chào đón thân thiện với sinh viên nước ngoài và để cung cấp cho một khóa học kiến ​​thức đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của họ trong nhu cầu toàn cầu ngày nay.

Xem tất cả Các Khóa học về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở châu Âu 2020/2021

8 Kết quả trong Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Châu Âu Filter

Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

London Business Training & Consulting
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
9 ngày
Anh
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được: bối cảnh trong đó CSR hiện đại đã phát triển; các quan điểm và định nghĩa khác nhau của CSR; các giá trị mà các công ...

Đọc thêm

Chức danh chuyên gia về trách nhiệm xã hội và tính bền vững của doanh nghiệp

CMI Business School
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
4 tuần
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Chức danh Chuyên gia về Trách nhiệm Xã hội và Tính bền vững của CMI Business School , trường kinh doanh đầu tiên chuyên về CSR, nơi sự liêm chính của mọi người chiếm vị trí tr ...

Đọc thêm

Chuyên gia quản lý các công ty khỏe mạnh

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Thông qua Chuyên gia Quản lý Kinh doanh Lành mạnh, các công cụ của Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp được tạo điều kiện; Có được các kỹ năng cần thiết trong quản lý con ngườ ...

Đọc thêm

Expert - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Campus Universitario Europeo
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
6 tháng
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là sự đóng góp kinh doanh để phát triển bền vững để cải thiện môi trường xã hội, kinh tế và / hoặc.Điều này có nghĩa là khi một công ty đ ...

Đọc thêm

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp chiến lược nâng cao

London Business Training & Consulting
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
8 ngày
Anh
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được: các mục tiêu khác nhau mà các công ty đang cố gắng đạt được; các loại và mức độ CSR mà các công ty trưng bày; các bài ...

Đọc thêm

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

London Business Training & Consulting
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
4 ngày
Anh
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được: bối cảnh trong đó CSR hiện đại đã phát triển; các quan điểm và định nghĩa khác nhau của CSR; các giá trị mà các công ...

Đọc thêm

Quản lý và thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

London Business Training & Consulting
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
5 ngày
Anh
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được: các mục tiêu khác nhau mà các công ty đang cố gắng đạt được; các loại và mức độ CSR mà các công ty trưng bày; các bài ...

Đọc thêm

Tác động, phê bình và tương lai của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

London Business Training & Consulting
Khóa học
<
Toàn thời gian
<
3 ngày
Anh
Khuôn viên trường

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được: tầm quan trọng của việc hiểu tác động; cách chúng ta tìm hiểu về tác động và cách thức được đánh giá; một khuôn khổ đ ...

Đọc thêm