ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Cần Hoa Kỳ 2021

Các khóa học luật được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân của học viên. Cho dù bạn tham gia học dưới hình thức truyền thống hay qua mạng, có rất nhiều chuyên ngành học để bạn chọn lựa. Một số chuyên ngành bao gồm lý thuyết quản lý, luật thương mại và sở hữu trí tuệ.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Tìm Các Khóa học ở Cần ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Kỹ sư cơ khí

Franklin W. Olin College Of Engineering
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Trong Design Nature, mọi sinh viên Olin đều có được kinh nghiệm về kỹ thuật cơ khí bằng cách thiết kế một đồ chơi nhảy hoặc bơi (thiết kế cơ khí), xây dựng một nguyên mẫu hoạt ...

Đọc thêm

Kỹ thuật

Franklin W. Olin College Of Engineering
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cấp bằng Kỹ thuật cung cấp cho sinh viên tùy chọn để theo đuổi kỹ thuật mới và kết hợp liên ngành của kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Mỗi sinh viên trong chương tr ...

Đọc thêm

Kỹ thuật Điện và Máy tính

Franklin W. Olin College Of Engineering
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Mỗi sinh viên Olin đều có được một số kinh nghiệm cơ bản về kỹ thuật điện và máy tính. Sinh viên học phân tích, thiết kế và kiểm tra mạch cơ bản trong Mô hình hóa và Điều khiể ...

Đọc thêm