ACADEMICCOURSES

Trang 2 của 2, <small>Các Khóa học Hàng đầu ở Suối Colorado Hoa Kỳ 2021</small>

Các trường đại học và cao đẳng ra các yêu cầu nhập học riêng của họ cho các khóa học giáo dục đại học, vì vậy chúng khác nhau một cách rộng rãi. Tùy thuộc vào khóa học, sinh viên tốt nghiệp có thể nhận được vào giáo dục đại học với một loạt các trình độ. Nếu bạn 'lại áp dụng để làm một khóa học Bằng cơ sở, bạn có thể thấy rằng kinh nghiệm làm việc được xem xét cùng với bất kỳ bằng cấp bạn có. Một số viện nghiên cứu giáo dục đại học và cao đẳng năm Quỹ như chuẩn bị cho các khóa học mức độ nhất định. Họ thường don 't kết quả trong tiêu chí riêng biệt khi họ chỉ đơn giản là hội đủ điều kiện để vào chương trình học chính nó. Năm nền tảng aren 't trong tầm tay cho tất cả các khóa học trình độ, tuy nhiên.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Colorado Springs là nơi có nửa triệu người và đã được giới thiệu một lần nữa và một lần nữa trong các phương tiện truyền thông là một trong những thành phố tốt nhất Hoa Kỳ. Có rất nhiều trường đại học và cao đẳng cung cấp chương trình đào tạo sau đại học.

Khóa học 16-17 (/17). Tìm Các Khóa học ở Suối Colorado ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Nghiên cứu Châu Á

Colorado College
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình bao gồm sự phát triển và cuộc sống của các nền văn hóa châu Á từ lịch sử, nhân văn và khoa học xã hội. Nó mang tính liên ngành, xuyên văn hóa, tích hợp và tìm các ...

Đọc thêm

Nhân chủng học

Colorado College
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Nhân học mang đến một cái nhìn bao quát về cuộc sống con người xuyên thời gian và xuyên không gian. Chuyên ngành nhân học chuẩn bị cho sinh viên cho các nghề nghiệp khác nhau ...

Đọc thêm