ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Cumberland Hoa Kỳ 2021

Các khóa học được tổ chức dưới dạng các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên chất lượng cao, qua đó nhằm nâng cao kiến thức của học viên hoặc huấn luyện học viên về một lĩnh vực cụ thể. Các khóa học khác nhau rất nhiều về thời gian học, số lượng học viên, và nội dung môn học.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Tìm Các Khóa học ở Cumberland ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Công nghệ tự động

Southeast Kentucky Community & Technical College
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Vượt xa việc sửa chữa ô tô với chương trình toàn diện này. Bạn sẽ có được kiến thức chuyên môn kỹ thuật cần thiết để chẩn đoán, sửa chữa và bảo trì các hệ thống ô tô công nghệ ...

Đọc thêm