ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Marianna Hoa Kỳ 2021

Hiện có hàng trăm quốc gia công nhận trình độ chuyên nghiệp và các khóa học đào tạo từ các nhà cung cấp giáo dục hàng đầu thế giới. Mục tiêu khóa học nên dẫn đến phương pháp giảng dạy và học sinh quan tâm.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Tìm Các Khóa học ở Marianna ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Văn học / Ngôn ngữ

Chipola College
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Khoa Văn học / Ngôn ngữ tại Chipola College cung cấp nhiều khóa học về giao tiếp, bao gồm sáng tác, văn học, diễn thuyết và ngoại ngữ.

Đọc thêm