ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở South Charleston Hoa Kỳ 2021

Các khóa học được tổ chức dưới dạng các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên chất lượng cao, qua đó nhằm nâng cao kiến thức của học viên hoặc huấn luyện học viên về một lĩnh vực cụ thể. Các khóa học khác nhau rất nhiều về thời gian học, số lượng học viên, và nội dung môn học.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Tìm Các Khóa học ở South Charleston ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Công nghệ nấu bia

BridgeValley Community & Technical College
Khóa học
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Yêu những gì bạn làm, và bạn sẽ không bao giờ làm việc một ngày trong đời. Các lớp học về Công nghệ nấu bia của BridgeValley là một cơ hội mới thú vị để bắt đầu sự nghiệp mà b ...

Đọc thêm