ACADEMICCOURSES

Các Khóa học Hàng đầu ở Fairmont Hoa Kỳ 2021

Các khóa học luật được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân của học viên. Cho dù bạn tham gia học dưới hình thức truyền thống hay qua mạng, có rất nhiều chuyên ngành học để bạn chọn lựa. Một số chuyên ngành bao gồm lý thuyết quản lý, luật thương mại và sở hữu trí tuệ.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Tìm Các Khóa học ở Fairmont ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

Fairmont State University
Khóa học
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh cao hơn, để bạn chuẩn bị cho việc học tập trong các chương trình thường xuyên, và để hỗ trợ bạn trong đồng hóa v ...

Đọc thêm